Selvsnakk

Digitalkurs for ungdom

Plattform: Alle, krever nett-kontakt

Alder: Ungdom (8. trinn), foreldre og hjelpere/lærere.

Innhold: Digitalkurs med fire moduler: 1)Følelser, 2)Tanker, 3)Mestring og 4)Støtte. Hensikten er utvikling av tanke- og følelsesbevissthet, samt å understøtte barnas utvikling av mestringsstrategier, hjelpsøkingsstrategier og evne til å støtte andre. ”Selvsnakk” er primært laget som tilleggsmateriell til klasse-undervisning i Psykologisk førstehjelp. Kurset til barna gis som hjemmeoppgaver etter hver time, samtidig som foreldre og lærere gjennomfører sine tilsvarende modulbaserte kurs.

”Selvsnakk” kan også brukes som veiledet selvhjelpsmateriell, som én del av en endringsprosess. Materiellet kan bidra til at barn og unge forstår grunnprinsippene i den kognitive modellen. Brukt på den måten, kan ”Selvsnakk” være til nytte både i individuelt arbeid og familiearbeid, eksempelvis med barn som plages av angstsymptomer, depresjons-symptomer eller andre psykiske vansker eller lidelser.

Fagkonsulent: Åshild Tellefsen Håland

Teknisk tilrettelegger: Gro Anita Paulsen, Abup

solraknes@gmail.com +47 416 17 343