Undervisning 8. trinn

De fire skoletimene som har som hovedmål å fremme elevenes egenomsorg og sosial kompetanse, samt øke tanke- og følelsesbevissthet

Jeg anbefaler at undervisningsopplegget gjennomføres i samarbeid mellom lærer og helsesøster eller psykolog. Slik kan lærer sikre at elevene får nytte av det de har lært i relevante situasjoner også etter de fire timene - og repetisjoner er nødvendig for all læring og internalisering! Et klassemiljø der man har gode samtale om følelser og tanker kan gjøre det tryggere, triveligere og lettere å lære. Helsesøster, kommunepsykolog eller andre som har forebygging av psykiske helsevansker som en primær-oppgave, vil kunne bidra med spesialkunnskap og være til støtte for gjennomføring av undervisningen.Slik kan han/hun også bli lettere å kontakte for elever som trenger litt ekstra. 

Les Nancy Bøhn Helgesens funn om Psykologisk førstehjelp i skolen, 2017 her!

Se Solrun Samnøys arbeid med Psykologisk førstehjelp i skolen (2014) her og her.

Materiell som trengs for gjennomføring

1)Slides-pakker for bruk i klasseromundervisning, ungdom

2)Lærerveiledning last ned

3)Slides-pakke for bruk på foreldremøte

4)Digitalkurset ”Selvsnakk” som ligger fritt tilgjengelig på abup

5) Klassesett av Psykologisk førstehjelp, ungdom

6) Brukerevaluering

Evalueringsskjema til elev her

Evalueringsskjema til foreldre her

Evalueringsskjema til lærer her

solraknes@gmail.com +47 416 17 343