SELVSNAKK

Plattform: Alle, krever nett-kontakt Alder: Barn mellomtrinn (5. trinn), foreldre og hjelpere/lærere.

Innhold: Digitalkurs med fire moduler:

1)Følelser,

2)Tanker,

3)Mestring

4)Støtte.

Hensikten er utvikling av tanke- og følelsesbevissthet, samt å understøtte elevenes utvikling av mestringsstrategier, hjelpsøkingsstrategier og evne til å støtte andre. ”Selvsnakk” er primært laget som tilleggsmateriell til klasse-undervisning i Psykologisk førstehjelp. Kurset til elevene gis som hjemmeoppgaver etter hver time, samtidig som foreldre og lærere gjennomfører sine tilsvarende modulbaserte kurs.

”Selvsnakk” kan også brukes som veiledet selvhjelpsmateriell, som én del av en endringsprosess. Materiellet kan bidra til at barn og unge forstår grunnprinsippene i den kognitive modellen. Brukt på den måten, kan ”Selvsnakk” være til nytte både i individuelt arbeid og familiearbeid, eksempelvis med barn som plages av angstsymptomer, depresjons-symptomer eller andre psykiske vansker eller lidelser.

Selvsnakk er laget av Solfrid i samarbeid med Abup, Sørlandet sykehus.

Fagkonsulent: Åshild Tellefsen Håland

Digitalisering og teknisk tilrettelegging: Gro Anita Kåsa Poulsen

solraknes@gmail.com +47 416 17 343