PROSJEKT SYRISKE BARN

Libanon er det landet i verden som har høyest antall flyktninger per innbygger. I samarbeid med organisasjonene MAPS og SAMS arbeider jeg for helsefremming og skolegang for syriske flyktningbarn i Libanon. Det trengs! Av de 1,5 millionene syrerne som kom til Libanon som flyktninger, anslås nå at ca 3500 har reist tilbake til Syria. For mange av barna er situasjonen verre enn før; pengestøtten har gått ned, hjelpeorganisasjoner flytter seg, det som har fungert forsvinner. Syriske flyktningbarn trenger skolegang og helsehjelp uavhengig av politiske forhold, og det bidrar vi til!

Resultater | Donasjoner |

her

HVORDAN KAN DU HJELPE?

Overfør penger til

Bankontonummer: 34801183710

Eller VIPS: tlf 41617343

   

HVA HAR VI GJORT SÅ LANGT?

14 - 26 november 2018 Bekaa, Majdal Anjar, se rapport november her

1. september – 7. oktober 2018; Bekaa, Majdal Anjar (inklusiv arbeid siden sist Libanontur april 2018)

På frivillig basis jobber jeg for å bidra til at flere syriske flyktningbarn i Libanon for skolegang og psykisk helsehjelp, i samarbeid med to lokale, syriske organisasjoner; MAPS (http://multiaidprograms.org/epl/)og SAMS Libanon (https://www.sams-usa.net/). Tidligere trodde jeg FN-systemet sørger for at alle flyktningbarn tilbys skolegang og helsehjelp. Slik er det dessverre ikke.

Skoledrift

Barnefamilier flest tar ikke sjansen på å la barna vokse opp i krigen som fremdeles herjer i Syria uten tilgang på skole og helsehjelp i nedbombede landsbyer uten infrastruktur, og der mange av flyktningene vil arresteres og/eller tvinges til å jobbe for hæren om de setter beina sine i hjemlandet. Av de 1.5 millionene syriske flyktninger i Libanon, har bare 3500 dratt hjem.Barn trenger skole og helsehjelp der de er. Vi samler inn penger. Hver krone vi får inn går til skolebøker, lærerlønninger og drift av skolebygningene. MAPS-skolene gir opplæring etter libanesisk læreplan. På grunn av aksjonen for å skaffe penger, åpnet skolen lørdag 7. Oktober, selv om vi bare har fått penger til et halvt skoleår så langt.

Strikket og heklet

Kathrin Gangstad og Heimstadkjær i Midsund gjør en utrolig jobb med å organisere innsamling av nystrikkede og heklede klær og pledd. Barna og foreldrene skinner når de får vakre, nye, varme plagg. Familier som lever kun på FN-støtte må klare seg på mindre enn 1US$ per hode per dag. Det er langt under fattigdomsgrensa, og i praksis veldig vanskelig å klare seg på.

Psykisk helsehjelp

Under kyndig strukturering av Dr Raiza Kolia som er leder av SAMS Libanon blir et ti-timers program, Psykologisk førstehjelp på arabisk, implementert og samtidig evaluert. Siden april har alle psykologer og social workers ved SAMS gjennomført egne grupper, det har vært et superfint tilbud til barn som ellers har manglet skolegang i sommer, og en god trening for terapeutene. Og omtrent 120 barn har i denne perioden gått hele kurset. Det elsker tiden i gruppene – og vi ser at barna har veldig godt av støtten!

Tegneprosjekt

Vi har hatt tegneworkshop på Sawaisa og Al Faur. Oppgavene barna fikk var å tegne 1) fred eller 2) hva de assosierer med å gå på skole. Sterkt å se barnas iherdighet!

Jeg har med tegninger hjem, noen av disse skal stilles ut via barnekunstmuseet i Finland i høst. Og jeg fortsetter å tenke på, mellom annet sammen med Susanne Urban og Sontof Rabbe rundt hvordan barnekunsten kan berøre flere. Kom gjerne med innspill!

Vil du vite mer? Se Resultatrapport for oktober 2018

April 2018

Støtte i form av penger og klær
- Samlet inn og overført 10 200 USD til MAPS, øremerket lærerlønninger. Det betyr at vi har gitt penger tilsvarende ett års skolegang for 25 barn. Pengene har kommet inn gjennom salg av barnetegninger i samarbeid med Heimstadkjær i Midsund sin utstilling ”Syriaminne” og bidrag fra en rekke enkeltpersoner. Facebook har vært informasjonskanal.
- Utdeling av pene klær og tepper hovedsakelig fra Audmjuk i Midsund, noe fra venner i Bergen. Utdelingen har foregått i leiren like ved helsesenteret der jeg har rommet mitt når jeg jobber her i Majdal Anjar i Bekaa-dalen.

PF på arabisk - Helping Hands
- Alle 10 timer av Helping Hands er nå gjennomført med tre skoleklasser på skolen Sawaisa, MAPS. Elever, lærere og rektor er kjempefornøyde og sider programmet har vært med å endre skolemiljøet. De snakker nå mer fritt om følelser, og har øvd mye på problemløsning. Alle barn som har gjennomført 10-timers programmet Helping Hands får sin egen Førstehjelpsbok og en grønn bamse. Rød- og grønntanker har blitt en del av skolespråket når barn og lærere støtter hverandre i hverdagens vanskeligheter. Til høsten går Sawaisa i gang med nye skoleklasser som gjennomfører de ti timene i Helping Hands systematisk.

- Tilrettelegging for bruk av Helping Hands gjennom SAMS i Jordan

- Oppstart av forskning på bruk av Helping Hands på Kayany Schools, http://kayany-foundation.org/

- Presentasjon av resultater (poster og foredrag) på American University of Beirut, MEMA, 20 april

- Neste trinn i forsknings-arbeidet er en randomisert og kontrollert studie. Så nå må vi søke forskningsmidler og håpe på napp!

Prosjekt barnetegninger
- Vi har samlet inn tegninger fra barns minner fra krigen/flukten fra Syria, og tegninger som viser hva de drømmer om, foto, personalia og barnas utsagn om tegningene, drømmene sine og deres minner fra krigen. Vi bruker litt mer tid enn planlagt på ferdigstilling av boken – for nå ser vi tydeligere hvor innmari viktig den er.
- Jeg tar med mange tegninger hjem til Norge. Neste utstilling finner sted på en SFO Bærum 29. mai, i samarbeid med Hilde Elise Eikenes

 Annet 
- Bidratt ledelsen av SAMS i Libanon i refleksjon rundt drift og videreutvikling av lavterskeltiltak for mennesker med psykiske vansker, og med MAPS i refleksjoner rundt helsefremming i skolen.

Januar - februar 2018: 

PF på arabisk - Helping Hands
- Alle 10 timer av Helping Hands er nå gjennomført med en gruppe barnehjemsbarn. Barna har likt programmet og gledet seg til timene. De snakker nå mer fritt om følelser og tanker, og har øvd mye på problemløsning. Data er innsamlet inn fra pre og post, det blir svært spennende å analysere disse! Det første vi pleier å se etter når et program gjennomføres, er om det er gjennomførbart. Erfaringen denne gangen var svært positiv – så nå er vi helt klare til å gå videre med dette!

Støtte i form av penger og klær
- Samlet inn og overført 20 000 USD til MAPS, øremerket lærerlønninger. Det betyr at vi har gitt penger tilsvarende ett semesters skolegang for 120 barn. Pengene har kommet inn gjennom salg av barnetegninger i samarbeid med Kusthall 3.14 sin utstilling i Bergen, FN veteran Reidar Ludviksen sin innsamlingsaksjon, Audmjuk i Midsund, Ivan Tangen og Aina Kirkelands juletrekafé, og bidrag fra en rekke enkeltpersoner. Facebook har vært informasjonskanal.

Prosjekt barnetegninger
- Vi har samlet inn ca 250 tegninger fra barns minner fra krigen/flukten fra Syria, og tegninger som viser hva de drømmer om. 

- Som de aller første tegninger fra syriske barn som har opplevd krig, vil fem av disse tegningene inngå i UNESCOs verdensarv-samling gjennom Finlands bidrag.

- Vi har planlagt og laget system for innsamling av tegninger, personalia, foto og historier til en bok som viser syriske flyktningbarns minner og drømmer. Boken planlegges ferdigstilt i løpet av våren.

For mer detaljert oversikt over resultater i denne perioden, se: Resultatrapport januar - februar 2018

November - desember 2017: Fortsatt utvikling og tilpasning av Psykologisk førstehjelp på arabisk for bruk i skoler i flyktningleire. Jeg har nå gitt opplæring til i alt 40 hjelpere (lærere, social workers og psykologer) som bruker materiellet i sitt arbeid med barn. Erfaringene så langt er positive. Programmet evalueres ved skolen Sawaisa i Bekaa, og ved et barnehjem i Bekaa. Rapport på dette vil komme våren 2018. I tillegg har jeg jobbet med innsamling av penger for å sikre skoletilbud til barn ved MAPS sine skoler i Bekaa og Arsal og sørget for utdeling av varme klær. I samarbeid med Kunsthall 3.14 hadde vi utstilling av tegninger barn ved MAPS sine skoler har laget.

For mer detaljert oversikt over resultater i denne perioden, se: Resultater november - desember 2017

Juni - september 2017: Med basis i Psykologisk førstehjelp har vi utviklet et 10-timers psykopedagogisk støtteprogram for arabisk-språklige barn. 

De NORAD-støttede appene Antura and the letters og Feed the Monters er morsomme og nyttige for å lære å skrive og lese arabisk!

Mer informasjon om situasjonen for syriske flyktningebarn her og her

Mai 2017: Utdeling i regi av Dar El Fatwa Relief av skolemateriell til 450 barn og 20 lærere i Libanon. Skolemateriellet består av basisbøker i matte, arabisk og engelsk, notatbøker, blyanter og aktivitetsbøker.

   

solraknes@gmail.com +47 416 17 343