CV

CV for Solfrid Raknes, 03.06.1972, kvinne

tlf. 416 17 343, E-post: Solraknes@gmail.com

ARBEIDSERFARING

2018 -            Utvikling av Happy Helping Hand, sammen med Gyldendal og Attensi. Et Innovasjon Norge, Visjon 2030-støttet app utviklingsprosjekt. 

2017 -            Utvikling, implementering og forskning på forebyggende  psykisk helse-  programmer for syriske flyktninger bosatt i Libanon.

2014-2018     Forsker III ved Regionalt Kunnskapssenter for Barn og Unge psykisk helse og barnevern (RKBU) Vest/ PhD kandidat ved Universitetet i Bergen, psykologisk fakultet?

2016               Prosjektleder for tilgjengeligggjøring av ”Helping Hands – Happy kids” på engelsk. Bergen Teknologioverføring.

2016-2017      Prosjektleder for appen ”Glade Maur”, Extrastiftelsen og Voksne for barn?

2015-2016      Prosjektleder for digitalprogrammene ”Selvsnakk”; Abup?

2016                Faglig ansvarlig for utviklingen av digital-læringsstedet ”Grønne tanker i Salaby” for digitalavdelingen i Gyldendal Forlag

2014-2015      Prosjektleder for Grønne tanker – glade barn. Psykopedagogisk materiell for barn 4-7 år. Bergen Teknologioverføring.

2011-2013      Leder for fagutvikling i ”Prosjekt PF i Førstelinjen”, (RKBU)  Vest og RBUP Øst og Sør, finansiert av Helsedirektoratet?

2004-              Selvstendig næringsdrivende psykolog: Undervisning, veiledning, produktutvikling evaluering og spredning av psykopedagogisk materiell

2007-2010      Leder for fagutviklingen av ”Psykologisk førstehjelp”, et selvhjelpsmateriell for barn og ungdom. Bergen Teknologioverføring.

2000-2014      Psykologspesialist ved Voss Sjukehus.

1999-2000       Psykolog ved Sør-Trøndelag Psykiatriske Sykehus, (STPS)


 UTDANNELSE

14/09/2018      PhD, Psykologisk fakultet, Universitetet i Bergen. 

2014-2018       PhD student, Uni Research og Universitetet i Bergen. 

2005                Spesialist i klinisk psykologi, med fordyping i klinisk voksenpsykologi, Norsk Psykologforening

2004?              Godkjent veileder, Norsk Forening for Kognitiv Terapi

1994-1999       Profesjonsstudiet i psykologi, Universitetet i Tromsø

 

UTVALGTE FOREDRAG

14.09.18         Prøveforelesning i forbindelse med disputas. Trinnvis behandling (”stepped care”) for angst og depresjon: Hva vet vi om indikasjoner, risiko, effekt og kostnad/nytte?

2017                Psykologisk førstehjelp for kommunepsykologer. Nasjonal nettverkssamling for psykologer i kommunene, 8-9. November 2017, arrangert av NAPHA og Helsedirektoratet?

2017                Psykologisk førstehjelp, introduksjonskurs. 7. november, Litteraturhuset i Bergen, arrangert av Voksne for Barn?

2017                Grønne tanker – Glade barn, introduksjonskurs. 6. november, Litteraturhuset i Bergen, arrangert av Voksne for Barn?

2017                Tankekraft. Arrangert av Alamal, foredrag for kvinnegruppen for arabisktalende kvinner i Bergen. 27. oktober.?

2017                Edutainment: Underholdningselementer i folkeopplysning. BUFDIR 18. oktober?

2017                Teacher Training – The Helping Hands – Happy Kids, Libanon. Two days workshop arranged by MAPS and Dar el Fatwa.?

2017                Helping Hands – Happy Kids. Workshop, School of Social Work, University of Michigan, USA.?

2015                Evaluation of a Low Threshold, Brief Intervention for Traumatized Adolescents. 45th Annual EABCT Congress, Israel.?

2014                Self-help Material for Children. 4th International Conference for International Association of Muslim Psychologists, Jakarta, Indonesia.

2014                Psychology to the people: A Norwegian Psychological First Aid Kit. The Eighth World Congress on the Promotion of Mental Health and the Prevention of Mental and Behavioural Disorders, London, England.

2014                Hjelperopplæring, VÅG. Opplæringsseminar av gruppeledere i LIST prosjektet

2014                Hvordan nå barn og unge i en digital verden? Endring og undring, Landskonferanse

2014                Psychology to the people: A Norwegian Psychological First Aid Kit. The Eighth World Congress on the Promotion of Mental Health and the Prevention of Mental and Behavioural Disorders?

2014                Raknes, Solfrid; Håland, Åshild Tellefsen; Haugland, Bente Storm Low- intesity for Youths who Dare. EABCT congress

UNDERVISNING OG VEILEDNINGSARBEID

2007-2013       Fast underviser i delemnet kognitiv terapi ved Psykologisk Fakultet,

UiB, for psykolog-studenter i profesjonsutdanning

2007-              Omfattende foredrags- og kursvirksomhet for tilsatte i helse- skole og sosial-tjenester

2005-               Omfattende veiledningsvirksomhet for helsepersonell?

VERV

2015-               Styremedlem i Forening for Interkulturell Psykologi, Norsk Psykologforening

2008-2016       Styremedlem i Norsk Forening for Kognitiv Terapi?

2012-              Norsk representant i European Association for Behavioural and Cognitive Therapy (EABCT), Group for Low Intensity CBT

2010-2013       Styremedlem i Lesehug, Voss?

2006-2013       Medlem i programnemnda for Vossajazz

STIPENDER OG PRISER

2016-2017      6 mnd fra Norges Forskningsråd forskningsstipend for opphold ved School of Social Work, University of Michigan

2016                Skrive og reise-stipend fra Norsk Faglitterær forening

2014-2017       PhD stipend, Norsk Forskningsråd (LIST-prosjektet)?

2014                Personlig stipend fra Norsk forening for kognitiv terapi for fagutvikling, samisk del av ”Glade Maur”?

2014                Personlig stipend fra Kavlifondet for fagutvikling

2013                Åse Gruda skards-pris fra Norsk Psykologforening?

2013                Andreplass i KlinIKT: ”PF goes digital”?

2012                Helse Vests Innovasjonspris?

2012                Nominert til ”Fredrikke Qvam prisen” som årets kvinnelige gründer

2010                Øremerkede midler til spredning av Psykologisk førstehjelp – fra Helsedirektoratet til RKBU Vest og R-BU Øst og Sør https://bergento.no/2011/01/psykologisk-f%C3%B8rstehjelp-mottar- 18-mill-nok-fra-helsedirektoratet/

 

PUBLIKASJONER

Vitenskaplig

Raknes, S. (2018). Anxious Adolescents: Prevalence, Correlates, and Preventive Cognitive Behavioural Interventions. Dissertation for the degree of philosophiae doctor (PhD) at the University of Bergen,?Norway.

Raknes, S., Pallesen, S., Himle, J., Bjaastad. J. F., Wergeland, G. J., Hoffart, A., Dyregrov, K., Håland, Å. T., & Haugland, B. S. M. (2017). Quality of life in anxious adolescents. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 11:33, 1-11. doi: 10.1186/s13034-017-0173-4

Raknes, S., Pallesen, S., Bjaastad, J. F., Wergeland, G. J., Hoffart, A., Dyregrov, K., Håland, Å. T., & Haugland, B. S. M. (2017). Negative life events, social support and self- efficacy in anxious adolescents. Psychological Reports, 0(0) 1-18. doi: 10.1177/0033294117699820

Raknes, S., Dyregrov, K., Pallesen, S., Hoffart, A., Stormyren, S., & Haugland, B. S. M. (2017). A pilot study of a low threshold, low intensity CBT intervention for traumatized adolescents. Scandinavian Psychologist 4, e8. doi: 10.15714/scandpsychol.4.e8

Haugland, B., Raknes, S., Haaland, A., Wergeland, G., Bjaastad, J., Baste, V., . . . Hoffart, A. (2017). School-based cognitive behavioral interventions for anxious youth: Study protocol for a randomized controlled trial. Trials, 18(100). doi: 10.1186/s13063-017- 1831-9

Raknes, S, Johansen, K.W, Tørnes, H. & Håvardstun, T. (2016). Psykologisk kunnskap for barnehagebarn. Psykologi i kommunen, 1, 45-53.

Haugland, Mauseth, & Raknes (2013). Psykologisk førstehjelp i førstelinjetjenesten. Implementering og evaluering. Rapport til Helsedirektoratet. RKBU Vest og R-BUP Øst og Sør.

Tilden, T. og Raknes, S. (2010). Psykologisk førstehjelpsskrin i par- og familieterapi. Fokus på familien, 3, 212-225.

Raknes, S. (2008). Åtferdseeksperiment som metode. I Berge og Repål (red.) Håndbok i kognitiv terapi, kap 4, 111-131.

Raknes, S. (2007). Åtferdseksperiment som metode i behandling av sosial fobi. Tidsskrift for norsk psykologforening, 2, 139-147.

Populærvitenskapelig for voksne

Raknes, S. (2016). http://www.psykologforeningen.no/publikum/blogger/fip-blogg/aapent- brev-til-barneombudet

Raknes, S (2016). http://www.psykologforeningen.no/publikum/blogger/fip- blogg/nulltoleranse-for-barns-ubehag

Raknes, S. (2015). Atferdseksperimenter og hjemmeoppgaver. I Berge og Repål (red). Håndbok i kognitiv terapi 2. utgave. s 71-81, Oslo: Gyldendal Akademisk.

Raknes, Hansen, Cederkvist & Nordgaard (2017). Psykologisk førstehjelp i skole og skolehelsetjeneste. I Kvarme (red). Sårbare skolebarn. Bergen: Fagbokforlaget.

Repål, A & Raknes, S (2015). Islamifisering av psykoterapi. Tidsskrift for Norsk Psykologforening 2015 ;Volum 52.(2) s. 141-144

Raknes, S (2014) Grønne tanker om helsesøsterarbeid. Tidsskrift for helsesøstre, 3, 54-56

Neumer, Raknes, Martinsen, Haugland, Matre, Dahl (2013). Tre KAT-baserte forskningsprosjekter for barn og unge. Tidsskrift for kognitiv terapi, 4, 6-19

Raknes, S & Haugland, B (2013): Psykologisk Førstehjelp. Veiledning for bruk i førstelinjen. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Populærvitenskapelig for barn og unge

Raknes, S (2014). Grønne tanker – glade barn. Oslo: Gyldendal Akademisk.?

Raknes, S (2014). Sint og glad i barnehagen. Oslo: Gyldendal.?

Raknes, S. (2010a). Psykologisk førstehjelp for barn. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Raknes, S. (2010b). Psykologisk førstehjelp for ungdom. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Appen ”Glade maur”. http://solfridraknes.no/4-7-ar/digitalt/glade-maur/

Musikkvideoen ”Roald er redd”. http://solfridraknes.no/4-7-ar/digitalt/roald-er-redd/ Digitalt lærested for barn. http://barnehage.salaby.no/rode-og-gronne

Digitalt læreprogram for elever. http://www.abup.no/kurs_/selvsnakk-for-elever/

Digitalt læreprogram for foreldre. http://www.abup.no/kurs_/selvsnakk-for- foreldreforesatte/?Digitalt læreprogram for lærere. http://www.abup.no/kurs_/selvsnakk-for-laerere/

En rekke artikler på www.ung.no, de er samlet her: http://www.kognitiv.no/tilbud-til- deg/for-barn/kognitiv-terapi-og-veiledet-selvhjelp-for-barn-og-unge/

Filmen ”Redd for å være alene”. http://www.abup.no/redd-for-a-vaere-alene/

Opplæringsfilm PF. https://www.youtube.com/watch?v=XTUyXgXlYF4

 

solraknes@gmail.com +47 416 17 343