PUBLISERT

Utvalgte publikasjoner

Vitenskaplig

Raknes, Solfrid (2018). Anxious Adolescents: Prevalence, Correlates, and Preventive Cognitive Behavioural Interventions. Dissertation for the degree of philosophiae doctor (PhD) at the University of Bergen. Her

Hatlebrekke, B H (2018). En kvalitativ undersøkelse av fem barnehagelæreres erfaringer i bruk av programmet "Grønne tanker - glade barn". Masteravhandling i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk NLA Høyskolen. her

Raknes, Pallesen, BjaastadWergeland, Hoffart, Dyregrov, Håland & Haugland (2017). Negative Life Events, Social Support and Self-Efficacy in Anxious Adolescents. Psychological Reports. doi:10.1177/0033294117699820

Raknes, Dyregrov, Pallesen, Hoffart, Stormyren, & Haugland (2017). A pilot study of a low threshold, low intensity CBT intervention for traumatized adolescents. Scandinavian Psychologist. 4, e8. https://doi.org/10.15714/scandpsychol.4.e8

Raknes, Pallesen, Himle, Bjaastad, Wergeland, Hoffart, Dyregrov, Håland, & Haugland (2017). Quality of Life in Anxious Adolescents. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health. Child and Adolescent Psychiatry Ment Health, 11:33. DOI 10.1186/s13034-017-0173-4, du kan laste den ned her

Haugland, Raknes, Haaland, Wergeland, Bjaastad, Baste, Himle, Rapee, & Hoffart, (2017). School-based cognitive behavioral interventions for anxious youth: study protocol for a randomized controlled trial. Trials 18:100. doi:10.1186/s13063-017-1831-9

Raknes, Hansen, Cederkvist & Nordgaard (2017). Psykologisk førstehjelp i skole og skolehelsetjeneste. I Kvarme (red). Sårbare skolebarn. Bergen: Fagbokforlaget.

Raknes, S, Johansen, K.W, Tørnes, H. & Håvardstun, T. (2016). Psykologisk kunnskap for barnehagebarn. Psykologi i kommunen,1, 45-53.

Haugland, Mauseth, & Raknes (2013). Psykologisk førstehjelp i førstelinjetjenesten. Implementering og evaluering. Bergen: UNI Research. her

Tilden, T. og Raknes, S. (2010). Psykologisk førstehjelpsskrin i par- og familieterapiFokus på familien, 3, 212-225.

Raknes, S. (2007). Åtferdseksperiment som metode i behandling av sosial fobi. Tidsskrift for norsk psykologforening, 2, 139-147.

Raknes, S. (2008). Åtferdseeksperiment som metode. I Berge og Repål (red.) Håndbok i kognitiv terapi, kap 4, 111-131.

Populærvitenskaplig for barn og unge

Din drømmeapp - stem her! 

Appen ”Happy Ants”. http://solfridraknes.no/4-7-ar/digitalt/glade-maur/

Musikkvideo: ”Roald er redd”. http://solfridraknes.no/4-7-ar/digitalt/roald-er-redd/

Digital læringsside for barn. http://barnehage.salaby.no/rode-og-gronne

Digital læringsprogram for ungdom. http://www.abup.no/kurs_/selvsnakk-for-elever/

Digital læringsprogram for foreldre.  http://www.abup.no/kurs_/selvsnakk-for-foreldreforesatte/

Digital læringsprogram for lærere. http://www.abup.no/kurs_/selvsnakk-for-laerere/

Raknes, S (2014). Grønne tanker – glade barn. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Raknes, S (2014). Sint og glad i barnehagen. Oslo: Gyldendal.

Raknes, S. (2010a). Psykologisk førstehjelp for barn. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Raknes, S. (2010b). Psykologisk førstehjelp for ungdom. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Many papers on an official website on health and education for adolescents: www.ung.no, most of them are collected here http://www.kognitiv.no/tilbud-til-deg/for-barn/kognitiv-terapi-og-veiledet-selvhjelp-for-barn-og-unge/

Populærvitenskaplig for voksne

Raknes, S. (2016). Åpent brev til barneombudet

Raknes, S (2016). Nulltoleranse for barns ubehag

Raknes, S. (2015). Atferdseksperimenter og hjemmeoppgaver. I Berge og Repål (red). Håndbok i kognitiv terapi 2. utgave. s 71-81, Oslo: Gyldendal Akademisk.

Repål, A & Raknes, S (2015). Islamifisering av psykoterapiTidsskrift for Norsk Psykologforening 2015 ;Volum 52.(2) s. 141-144

Raknes, S (2014) Grønne tanker om helsesøsterarbeid. Tidsskrift for helsesøstre, 3, 54-56

Neumer, Raknes, Martinsen, Haugland, Matre, Dahl (2013). Tre KAT-baserte forskningsprosjekter for barn og unge. Tidsskrift for kognitiv terapi, 4, 6-19

Raknes, S & Haugland, B (2013): Psykologisk Førstehjelp. Veiledning for bruk i førstelinjen. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Opplæringsfilm PF. https://www.youtube.com/watch?v=XTUyXgXlYF4

KRITISK DEBATT OM PF

Fodstad, C. D. og Bjørkøy, I. Når snarvei blir omvei. Debatten fortsetter i Barnehage.no

Raknes, S. (2018). Gjør farger blind? Svar på kronikk i Barnehage.no

Fodstad, C. D. og Bjørkøy, I. (2018). Skal vi fargelegge tanker nå? Kronikk i Barnehage.no

Madsen, O. J. (2014). The Therapeutic Turn. How psychology altered Western culture. Routledge. 

Madsen, O. J. (2014). Det er innover vi må gå. Oslo: Universitetsforlaget.

Holt, I. og Madsen, O. J. (2013). Behandling på boks – En kasusstudie av selvhjelpsverktøyet Psykologisk førstehjelp som normativ diskurs. Matrix, 30 (4), 285-303.

Holt, I K. (2012). Behandling på boks. En kasusstudie av selvhjelpsverktøyet Psykologisk førstehjelp som normativ diskurs. Hovedoppgave, Psykologi, UiO. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-33704

solraknes@gmail.com +47 416 17 343