Donasjoner

Totalt har vi fått inn kr 113330,- Takk for donasjoner fra enkeltpersoner, bedrifter og organisasjoner til vårt arbeid for syriske flyktningebarn!

Donasjoner: 

Mai: 65370,-

August/september: 41550,-

Konsertprosjekt, Guro Gjuvsland og Sahara Sahara: 6050,-

Prosjekt Audmjuk: En stor koffert strikkaklær!

Så langt har pengene blitt brukt til: 

1. Utdeling av skolemateriell til 450 barn og 20 lærere i Libanon.

2. Materiell til 15 lærere og helsepersonell for gjennomføring av psykososial støtte i klasser og enkeltsamtaler.

Liste over de som støttet med penger i mai: 

Alamal 15000
Alexandra Archetti: 500
Ambjørg Reinsnos: 200
Anita Skogøy: 280
Ann Karin Hoff: 250
Anne Elisabeth Fremstad: 100
Anne Fjellro: 300
Anne Grimsrud: 150
Anne Marit Munkejord: 300
Anneli Paet: 250
Anniken Stormyr: 300
Anonyme K: 1000
Anonyme O: 1000
Arne Repål: 1000
Åse K Rio: 200
Aslaug Sæther: 800
Aud Strandborg Ottesen: 200
Barbara Wasson 500
Beate Hansen: 280
bjarne k aaslie hansen 1000
Brita Marie Kvarekvål: 200
Cecilie Marianne Palmstrøm 150
Christian Botha: 140
Dagrunn Haga: 500
Edle Fuglset Buer: 200
Einar Helge Leirvik: 200
Eli Karin Yndestad: 700
Elin Skahjem: 500
Erna Marie Moen: 500
Eva Gangstad: 200
Even Storødegård Knørr: 140
Evy-Ann Berg-Lydvo: 500
Frøydis Gullbrå: 280
Geir Arne Løland: 200
Grethe Arnegård Cederkvist: 400
Grethe Melby: 200
Grethe Melby: 200
Gry Kristin Sletten: 1000
Gunn og Zdzislaw Lech 300
Hanne Dyvik: 280
Hege Angell: 300
Hege Lesteberg: 600
Helle Hansen 1000
Hilde Elise Eikenes: 400
Hilde Marie Magnusson: 280
Hilde McAllister: 140
Hilde Tørnes: 500
ida helland-hansen 500
Ina Bækkevold Nergård: 300
Ingfrid Vaksdal Brattabø: 300
Ingrid Blø Olsen: 200
Ingrid Jangård Orre: 300
Ingrid Lund: 1000
Ivan Tangen: 1000
Jan Otterdal: 400
jorunn braadland 300
Jorunn Tønnesen Bjørkkjær: 300
Karen Molenaar: 500
Kari Bøckmann: 500
Kari Hveem: 400
Kari Sjøhelle Jevne: 500
Kathrine Dyrkorn: 300
Kirsti Weel Mahmutcehajik 200
Kjersti Karlsen: 280
Kjersti Sandnes: 200
Kjetil Nordhaug Fjell: 280
Kristin Haugholt: 300
Kristin Haukebø: 150
Kristin Synnøve Kjos: 200
Kristina Finne: 500
Laila Sagstad Fosso: 300
Lene Sommerseth Hansen: 600
Lene Stokseth: 1500
Lene-Karin Wiberg: 280
Linda Axelberg: 200
Marianne Hagen: 500
Marianne Orvik: 300
Marit Elisabeth Ness: 500
Marit Reinertsen: 500
Merete Borg: 300
Mirjam Hamnen: 500
Mohamad Mehdi: 200
monica myster dyvik 300
Myrna Dral 200
Nils Johann Annaniassen: 300
Nina Grindheim: 300
Oddvar Ekse: 1000
Olin Blaalid Oldeide: 200
Pål Schroeder: 500
Palmar Raknes: 300
Ragna Rygh Svela: 500
Ragnhild Steinstø: 500
Ranveig Boge: 500
Reidun Kvalavåg Hagen: 300
Renathe Håpoldøy: 500
Runar AB Bolstad: 600
Runar Andre Brandseth: 300
Sigrid Brokke: 500
Sigrid Heggdal Huse: 200
Siri Amalie Hansen: 280
Siri Holtedahl: 500
Sissel Johnsen: 140
Sissel Knudsen: 400
Solfrid Himle: 280
Solveig Dorthea Enger: 200
Stein Olav Hjelseth: 1000
Stella Marie Kennair Ottesen: 500
Susanne Urban: 400
Svein Hugo Bergvik: 500
Tone Sandbak: 500
Tone Åse: 300
Tor Grønbeck: 1000
Toril Reehorst Kalsås: 300
Torill Bakken Kåven: 500
tormod idsøe 500
Tove Lehre: 300
Trine Raknes: 200
Trude Senneseth: 600
Turi Oddveig Bruland: 1000
Unn Fauskanger: 420
Wenche Øien: 500
Yousef Faraa: 200
I alt 65730

Liste over de som støttet med penger i august/september: 

Ambjørg Reinsnos 300
Anita Persen 500
Ann-Magrit Jensen 500
Anna Lena Røberg 1000
Anna Marie Ulstad 100
Anne Beate Helseth Udal 1000
Anne Marie Fosse Teigen 900
Anne Wist 500
Annelise Ringsby 400
Anonym 1sms 300
Anonyme H 200
Anonyme K 200
Anonyme K2 500
Anonyme K3 300
Anonyme O 1000
Arne Repål 1000
Aslaug Sæther 800
Astrid Synnøve Litland 500
Beate Olsen 200
Benedicte Eskeland 250
Bodil Søvde 500
Brit Vethe 300
Camilla Burgess 200
Cesilie Marianne Palmstrøm 200
Elin Skahjem 500
Elisabeth Ørke 500
Else Karin Tysse Bysheim 1000
Eva Gangstad 200
Grethe Cederkvist 500
Grethe Varberg Sabri 500
Gudveig Cecilie Gjerde Gjengedal 2000
Gunn Janne Myrseth 1000
Gunnlaug Møen 300
Hanne Cook Hope 300
Haugalandsløftet/Pål Roland 250
Hege Renee-Welde 300
Hege Toje 300
Hilde Aandal-Eide 500
Hilde Elise Eikenes 600
Hilde Tørnes 500
Ida Helland-Hansen 500
Ingunn Gjerde 500
Ivan Tangen 1000
Jeanette Flack Johansen 500
Johnny Ræstad 600
Kathrin Gangstad 1000
Katrine Dyrkorn 300
Kirsti Haram 500
Kirsti Kosmo Von Hoegee 300
Kjersti Grut 200
Kristin Haugholt 500
Kristin Haukebø 200
Lene Sommerseth Hansen 500
Lene Stokset 500
Liv Torunn Sæbø 500
Louse Angen Krogstad 500
Maia Urstad 300
Malin Solberg 500
Margrethe H Nordheim 200
Marit Anne Aure 500
Marit E Reinertsen 500
Marit Elisabeth Ness 250
Marius Lyngroth Zaal 150
Martha Midtbø 500
Mette Line Myhre 500
Mildrid Sandvik 1000
Oddvar Ekse 500
Oddveig Rimereit 300
Pål Vidar Nydahl 500
Palmar Raknes 500
Ragnhild Steinstø 500
Randi Mossefinn 500
Ranveig Marie Boge 300
Sissel Elisabeth Sande Ness 300
Sissel Knudsen 500
Solfrid Himle 500
Steinar Sunde 500
Sten-Rune Roland 500
Susanne Urban 1000
Teresa Grøtan 300
Therese Nesheim 300
Torjus Ødelien 500
Tove Raknes 300
Yoga i Arna 350
i alt: 41550

I november tar jeg med en diger koffert varme barneklær til de syriske barna våre i Libanon fra Audmjuk i Midsund. Kathrin Gangstad har vært primus motor for innsamlingen. 


Solfrid Raknes