Solfrid Raknes

Psykologisk førstehjelp i skolen

Varighet: Dagskurs. Også digitalt.

Målgruppe: Tilsatte i grunnskole og SFO, tilsatte i støttetjenester for barn og unge

Kursbeskrivelse: Kurset gir introduksjon til utviklet PF-materiell for barn og unge, og opplæring i hvordan bruke materiellet i hele klasser, elevsamtaler og i skole-hjem-samarbeid. Kurset gir rom for demonstrasjon av, trening på og refleksjon rundt bruk av materiellet på ulike måter i skolen.

solraknes@gmail.com +47 416 17 343