English | عربي

SOLFRID RAKNES

Psykolog, forsker og fagutvikler

Lær barn å snakke vennlig og støttende til seg selv!

Psykologisk førstehjelp kan brukes både hjemme, på skolen og i hjelpesystemet. Mange steder i Norge brukes PF som del av kommunens forebyggende folkehelsearbeid for alle barna i kommunen. Høykvalitets forebyggingarbeid krever samarbeid, systematikk og planlegging. Lær av Ringsaker!

NYHET

9. juni 2020: Spillet Hjelpehånda lanseres i Beirut, Bekaa og Norge!

Lær hvordan bruke Psykologisk førstehjelp digitalt! Jeg tilbyr digital opplæring og veiledning for lærere, helse-sykepleiere, psykologer og andre. 

Flyktningkvinner i Libanon hekler en skole 2019/2020! Gjennom å kjøpe figurer heklet av syriske flyktningkvinner i Bekka, sørger du for at flere barn i Libanon får skolegang. I tillegg sørger du for fantastiske kvinnearbeidsplasser! 

Psykologisk førstehjelp og Hjelpehånda er beskyttet ved Lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven). Opphavsretten gir skaperen av åndsverket enerett til å bestemme over produktet sitt.

solraknes@gmail.com +47 416 17 343