English | عربي

SOLFRID RAKNES

Psykolog, forsker og fagutvikler

Lær barn å snakke vennlig og støttende til seg selv!

Psykologisk førstehjelp kan brukes både hjemme, på skolen og i hjelpesystemet. Mange steder i Norge brukes PF som del av kommunens forebyggende folkehelsearbeid for alle barna i kommunen. Høykvalitets forebyggingarbeid krever samarbeid, systematikk og planlegging. Lær av Ringsaker!

NYHETER

9. juni 2020: Spillet Hjelpehånda lansert i Beirut, Bekaa og Norge!

VÅR 2020: Effektstudie der Psykologisk førstehjelp inngår i det ene tiltaket. Studien viser at engstelsen ble sterkt redusert når unge som fikk PF. Tiltaket hadde nesten like stor effekt som et tiltak som tok 3-4 ganger mer direkte intervensjonstid. Les studien her

25. juli 2020 Stavnem og Nicolaisen: Psykologisk Førstehjelp: En kvalitativ studie av implementeringen av forebyggende verktøy i skolehelsetjenesten i Tromsø kommune. Hovedoppgave, PSY-2901, Det helsevitenskapelige fakultet – institutt for psykologi, UiT. Jeg syns oppgaven gir nyttige perspektiver på implementeringsutfordringer. (Jeg har ikke veiledet eller på annen måte involvert i utformingen av denne oppgaven.)

Psykologisk førstehjelp og Hjelpehånda er beskyttet ved Lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven). Opphavsretten gir skaperen av åndsverket enerett til å bestemme over produktet sitt.

solraknes@gmail.com +47 416 17 343