English

SOLFRID RAKNES

Psykolog, forsker og fagutvikler

Lær barn å snakke vennlig og støttende til seg selv!

Psykologisk førstehjelp kan brukes både hjemme, på skolen og i hjelpesystemet. Mange steder i Norge brukes PF som del av kommunens forebyggende folkehelsearbeid for alle barna i kommunen. Høykvalitets forebyggingarbeid krever samarbeid, systematikk og planlegging. Lær av Ringsaker!

NYHET (4. juli 2018):

Sjøvik gir skolegang til 15 syriske flyktninger i Libanon

At Sjøvik AS leverer god fisk er bra. Det som også er fantastisk, er at de nå gir 50 000 kroner til MAPS. Med disse pengene får 15 flyktningbarn ett års skolegang fra høsten av. Slik viser Sjøvik at mottoet ”vi har hjertet vårt i alt vi gjør” er mer enn ord.

solraknes@gmail.com +47 416 17 343