English | عربي

SOLFRID RAKNES

Psykolog, forsker og fagutvikler

Lær barn å snakke vennlig og støttende til seg selv!

Psykologisk førstehjelp kan brukes både hjemme, på skolen og i hjelpesystemet. Mange steder i Norge brukes PF som del av kommunens forebyggende folkehelsearbeid for alle barna i kommunen. Høykvalitets forebyggingarbeid krever samarbeid, systematikk og planlegging. Lær av Ringsaker!

NYHETER

16. september 2020 Dagens Hverdagshelt i God Morgen Norge, TV2

4. sept 2020: Nå brukes Hjelpehånda i psykososiale grupper av syriske flyktninger i Libanon. Se film her

1. sept 2020: Alle kurs i Psykologisk førstehjelp tilbys digitalt. 

9. juni 2020: Spillet Hjelpehånda lansert i Beirut, Bekaa og Norge!

25. juli 2020 Stavnem og Nicolaisen: Psykologisk Førstehjelp: En kvalitativ studie av implementeringen av forebyggende verktøy i skolehelsetjenesten i Tromsø kommune. Hovedoppgave, PSY-2901, Det helsevitenskapelige fakultet – institutt for psykologi, UiT. Jeg syns oppgaven gir nyttige perspektiver på implementeringsutfordringer. (Jeg har ikke veiledet eller på annen måte involvert i utformingen av denne oppgaven.)

VÅR 2020: Effektstudie der Psykologisk førstehjelp inngår i det ene tiltaket. Studien viser at engstelsen ble sterkt redusert når unge som fikk PF. Tiltaket hadde nesten like stor effekt som et tiltak som tok 3-4 ganger mer direkte intervensjonstid. Les studien her

Se oversikt over forskning tilknyttet Psykologisk førstehjelp her

Psykologisk førstehjelp og Hjelpehånda er beskyttet ved Lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven). Opphavsretten gir skaperen av åndsverket enerett til å bestemme over produktet sitt.

solraknes@gmail.com +47 416 17 343