English

SOLFRID RAKNES

Psykolog, forsker og fagutvikler

Lær barn å snakke vennlig og støttende til seg selv!

Psykologisk førstehjelp kan brukes både hjemme, på skolen og i hjelpesystemet. Mange steder i Norge brukes PF som del av kommunens forebyggende folkehelsearbeid for alle barna i kommunen. Høykvalitets forebyggingarbeid krever samarbeid, systematikk og planlegging. Lær av Ringsaker!

NYHETER

TV2 om spillet Gyldendal, Attensi og jeg utvikler for ungdommer (13 - 17 år) i Libanon og Norge her og les mer om spillet her

Rapport fra Skolepåflukt mai - juni 2019 her

solraknes@gmail.com +47 416 17 343