English

SOLFRID RAKNES

Psykolog, forsker og fagutvikler

Lær barn å snakke vennlig og støttende til seg selv!

Psykologisk førstehjelp kan brukes både hjemme, på skolen og i hjelpesystemet. Mange steder i Norge brukes PF som del av kommunens forebyggende folkehelsearbeid for alle barna i kommunen. Høykvalitets forebyggingarbeid krever samarbeid, systematikk og planlegging. Lær av Ringsaker!

NYHETER

TV2 om spillet Gyldendal, Attensi og jeg utvikler for ungdommer (13 - 17 år) i Libanon og Norge her og les mer om spillet her

Flyktningkvinner i Libanon hekler en skole! Gjennom å kjøpe figurer heklet av syriske flyktningkvinner i Bekka, sørger du for at flere barn i Libanon får skolegang. I tillegg sørger du for fantastiske kvinnearbeidsplasser! Skolen startet søndag 6. oktober

Psykologisk førstehjelp og Hjelpehånda er beskyttet ved Lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven). Opphavsretten gir skaperen av åndsverket enerett til å bestemme over produktet sitt.

solraknes@gmail.com +47 416 17 343