English

SOLFRID RAKNES

Psykolog, forsker og fagutvikler

Lær barn å snakke vennlig og støttende til seg selv!

Psykologisk førstehjelp kan brukes både hjemme, på skolen og i hjelpesystemet. Mange steder i Norge brukes PF som del av kommunens forebyggende folkehelsearbeid for alle barna i kommunen. Høykvalitets forebyggingarbeid krever samarbeid, systematikk og planlegging. Lær av Ringsaker!

NYHETER

Jeg er i Libanon frem til 18. desember. Du finner mer om prosjektene jeg er involvert i for syriske flyktninger i Libanon her

Åpent kurs Psykologisk førstehjelp for Fagakademiet, Oslo 14. januar

Åpning av salgsutstilling Café Opera, Bergen 2. desember. Syriske flyktningbarn i Bekaa, Libanon har tegnet, Susanne Urban ved IKFF Bergen har laget utstillingen. Det selges kort og tegninger hele desember. Fin julegave til alle som er opptatt av FNs bærekraftsmål

Portrett av meg i BT Magasinet høsten 2018

solraknes@gmail.com +47 416 17 343