English

SOLFRID RAKNES

Psykolog, forsker og fagutvikler

Lær barn å snakke vennlig og støttende til seg selv!

Psykologisk førstehjelp kan brukes hjemme og i hjelpesystemet. Mange steder i Norge brukes PF som del av kommunens forebyggende folkehelsearbeid for alle barna i kommunen. Kombinasjonen av PF som universell og indikert forebygging kan gjøre samarbeid mellom barn, hjem, skole og hjelpetjenester lettere og mer effektivt. Høykvalitets forebyggingarbeid krever samarbeid, systematikk og planlegging. Lær av Ringsaker!

NYHET (28. juni 2017): Framsiden av BT!

Artikkelen vår, som inngår i avhandlingen min, er grunnlag for forsiden av BT og et sommerfuglfint stykke om engstelse.Solfrid Raknes