English

SOLFRID RAKNES

Psykolog, forsker og fagutvikler

Lær barn å snakke vennlig og støttende til seg selv!

Psykologisk førstehjelp kan brukes både hjemme, på skolen og i hjelpesystemet. Mange steder i Norge brukes PF som del av kommunens forebyggende folkehelsearbeid for alle barna i kommunen. Høykvalitets forebyggingarbeid krever samarbeid, systematikk og planlegging. Lær av Ringsaker!

NYHET (7. januar 2018): Vi fortsetter å utvikle Psykologisk førstehjelp på arabisk, for syriske flyktningbarn. Samtidig gjør jeg det jeg kan og kommer på for å hjelpe barna våre med skolegang og varme i vinter i Bekaa, Libanon.

solraknes@gmail.com +47 416 17 343