8 – 12 ÅR

SKRIN | DIGITALT | VEILEDNING TIL VOKSNE | Undervisning 5. trinn | Kursopplegg for engstelige barn |

Mange har nytte av å bruke det med enkeltbarn hjemme og i samtaler med helsesøster eller på BUP. Mange steder i Norge brukes PF også som del av kommunens forebyggende folkehelsearbeid. Kombinasjonen av PF som universell og indikert forebygging, kan gjøre samarbeid mellom barn, hjem, skole og hjelpetjenester lettere og mer effektivt. Høykvalitets forebyggingarbeid krever samarbeid, systematikk og planlegging. Lær av Ringsaker!

solraknes@gmail.com +47 416 17 343