Solfrid Raknes

Kurs i Psykologisk førstehjelp

Varighet: Dagskurs. Også digitalt.

Målgruppe: Tilsatte i helse- og støttetjenester for barn og unge, skole og SFO som jobber med barn med vansker/barn i risiko.

Kursbeskrivelse: Kurset gir introduksjon til utviklet PF-materiell for barn og unge, og opplæring i hvordan bruke materiellet i individual-samtaler, familiesamtaler, foreldresamarbeid og i hele skoleklasser. Kurset gir rom for demonstrasjon av, trening på og refleksjon rundt bruk av materiellet for barn og unge med angstsymptomer og andre psykiske helsevansker.

 

solraknes@gmail.com +47 416 17 343