Solfrid Raknes

Tema på bestilling

Som erfaren foredragsholder, programutvikler og kognitiv terapeut lager jeg gjerne kurs og foredrag på bestilling. Også digitalt!

På forespørsel lager og holder jeg kurs etter ønske. Tema jeg har holdt kurs og foredrag om: 

- Psykologisk førstehjelp

- Gruppebehandling av engstelige barn og unge

- Kognitiv terapi tilrettelagt muslimske innvandrere

- Psykologisk førstehjelp som lavterkselhjelp til traumatisterte

- Edutainment

- Lavterkselarbeid

- Selvhjelp

- Tankens kraft

- Er det tanken som teller?

solraknes@gmail.com +47 416 17 343