Tema på bestilling

Som erfaren kognitiv terapeut og foredragsholder lager jeg gjerne kurs og foredrag på bestilling

På forespørsel lager og holder jeg kurs etter ønske. Tema jeg har holdt kurs og foredrag om: 

- Psykologisk førstehjelp

- Gruppebehandling av engstelige barn og unge

- Kognitiv terapi tilrettelagt muslimske innvandrere

- Psykologisk førstehjelp som lavterkselhjelp til traumatisterte

- Edutainment

- Lavterkselarbeid

- Selvhjelp

- Tankens kraft

- Er det tanken som teller?

solraknes@gmail.com +47 416 17 343