Kursopplegg for engstelige barn

På kurset kan engstelige barn lære å bruke gode mestringsstrategier!

1. Slides for bruk på kurset for engstelige barn

2. Veileder for gruppeledere

3. Informasjon til hjem og skole før oppstart

4. Hjemmeoppgaver 

Hjemmeoppgaver etter 1. time

Hjemmeoppgaver etter 2. time

Treningsplan og hjemmeoppgaver etter 3. time

Treningsplan og hjemmeoppgaver 4. time

5. Evalueringsskjema

Mål på engstelse, før og etter kurset, barneskjema

Mål på engstelse, før og etter kurset, foreldreskjema

Evaluering etter kurset, barn

Evaluering etter kurset, hjem

Evaluering etter kurset, skole

solraknes@gmail.com +47 416 17 343