PUBLISERT

Utvalgte publikasjoner

Vitenskaplig

Raknes, Solfrid (2018). Anxious Adolescents: Prevalence, Correlates, and Preventive Cognitive Behavioural Interventions. Dissertation for the degree of philosophiae doctor (PhD) at the University of Bergen. Her

Hatlebrekke, B H (2018). En kvalitativ undersøkelse av fem barnehagelæreres erfaringer i bruk av programmet "Grønne tanker - glade barn". Masteravhandling i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk NLA Høyskolen. her

Raknes, Pallesen, BjaastadWergeland, Hoffart, Dyregrov, Håland & Haugland (2017). Negative Life Events, Social Support and Self-Efficacy in Anxious Adolescents. Psychological Reports. doi:10.1177/0033294117699820

Raknes, Dyregrov, Pallesen, Hoffart, Stormyren, & Haugland (2017). A pilot study of a low threshold, low intensity CBT intervention for traumatized adolescents. Scandinavian Psychologist. 4, e8. https://doi.org/10.15714/scandpsychol.4.e8

Raknes, Pallesen, Himle, Bjaastad, Wergeland, Hoffart, Dyregrov, Håland, & Haugland (2017). Quality of Life in Anxious Adolescents. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health. Child and Adolescent Psychiatry Ment Health, 11:33. DOI 10.1186/s13034-017-0173-4, du kan laste den ned her

Haugland, Raknes, Haaland, Wergeland, Bjaastad, Baste, Himle, Rapee, & Hoffart, (2017). School-based cognitive behavioral interventions for anxious youth: study protocol for a randomized controlled trial. Trials 18:100. doi:10.1186/s13063-017-1831-9

Raknes, Hansen, Cederkvist & Nordgaard (2017). Psykologisk førstehjelp i skole og skolehelsetjeneste. I Kvarme (red). Sårbare skolebarn. Bergen: Fagbokforlaget.

Raknes, S, Johansen, K.W, Tørnes, H. & Håvardstun, T. (2016). Psykologisk kunnskap for barnehagebarn. Psykologi i kommunen,1, 45-53.

Haugland, Mauseth, & Raknes (2013). Psykologisk førstehjelp i førstelinjetjenesten. Implementering og evaluering. Bergen: UNI Research. her

Tilden, T. og Raknes, S. (2010). Psykologisk førstehjelpsskrin i par- og familieterapiFokus på familien, 3, 212-225.

Raknes, S. (2007). Åtferdseksperiment som metode i behandling av sosial fobi. Tidsskrift for norsk psykologforening, 2, 139-147.

Raknes, S. (2008). Åtferdseeksperiment som metode. I Berge og Repål (red.) Håndbok i kognitiv terapi, kap 4, 111-131.

Populærvitenskaplig for barn og unge

Din drømmeapp - stem her! 

Appen ”Happy Ants”. http://solfridraknes.no/4-7-ar/digitalt/glade-maur/

Musikkvideo: ”Roald er redd”. http://solfridraknes.no/4-7-ar/digitalt/roald-er-redd/

Digital læringsside for barn. http://barnehage.salaby.no/rode-og-gronne

Digital læringsprogram for ungdom. http://www.abup.no/kurs_/selvsnakk-for-elever/

Digital læringsprogram for foreldre.  http://www.abup.no/kurs_/selvsnakk-for-foreldreforesatte/

Digital læringsprogram for lærere. http://www.abup.no/kurs_/selvsnakk-for-laerere/

Raknes, S (2014). Grønne tanker – glade barn. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Raknes, S (2014). Sint og glad i barnehagen. Oslo: Gyldendal.

Raknes, S. (2010a). Psykologisk førstehjelp for barn. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Raknes, S. (2010b). Psykologisk førstehjelp for ungdom. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Many papers on an official website on health and education for adolescents: www.ung.no, most of them are collected here http://www.kognitiv.no/tilbud-til-deg/for-barn/kognitiv-terapi-og-veiledet-selvhjelp-for-barn-og-unge/

Populærvitenskaplig for voksne

Raknes, S. (2016). Åpent brev til barneombudet

Raknes, S (2016). Nulltoleranse for barns ubehag

Raknes, S. (2015). Atferdseksperimenter og hjemmeoppgaver. I Berge og Repål (red). Håndbok i kognitiv terapi 2. utgave. s 71-81, Oslo: Gyldendal Akademisk.

Repål, A & Raknes, S (2015). Islamifisering av psykoterapiTidsskrift for Norsk Psykologforening 2015 ;Volum 52.(2) s. 141-144

Raknes, S (2014) Grønne tanker om helsesøsterarbeid. Tidsskrift for helsesøstre, 3, 54-56

Neumer, Raknes, Martinsen, Haugland, Matre, Dahl (2013). Tre KAT-baserte forskningsprosjekter for barn og unge. Tidsskrift for kognitiv terapi, 4, 6-19

Raknes, S & Haugland, B (2013): Psykologisk Førstehjelp. Veiledning for bruk i førstelinjen. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Opplæringsfilm PF. https://www.youtube.com/watch?v=XTUyXgXlYF4

DEBATT OM PF 

Raknes, S. Madsen bommer på kritikken. Tidsskrift for Norsk Psykologforening

Helmikstøl, Ø. Intervju med Ole Jacob Madsen. Psykologistilsynet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening

Fodstad, C. D. og Bjørkøy, I. Når snarvei blir omvei. Debatten fortsetter i Barnehage.no

Raknes, S. (2018). Gjør farger blind? Svar på kronikk i Barnehage.no

Fodstad, C. D. og Bjørkøy, I. (2018). Skal vi fargelegge tanker nå? Kronikk i Barnehage.no

Nancy Bøhn Helsgesen (2017), hjemme-eksamen om Psykologisk førstehjelp; Høgskulen på Vestlandet, tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid, PSBU 6104

Madsen, O. J. (2014). The Therapeutic Turn. How psychology altered Western culture. Routledge. 

Madsen, O. J. (2014). Det er innover vi må gå. Oslo: Universitetsforlaget.

Samnøy, S (2014). Populær vitskapleg rapport, Forprosjekt Psykologisk førstehjelp i skulen

Samnøy, S (2014). Psykologisk førstehjelp i skulen, her. Fagnettverk i psykisk helse. 

Holt, I. og Madsen, O. J. (2013). Behandling på boks – En kasusstudie av selvhjelpsverktøyet Psykologisk førstehjelp som normativ diskurs. Matrix, 30 (4), 285-303.

Holt, I K. (2012). Behandling på boks. En kasusstudie av selvhjelpsverktøyet Psykologisk førstehjelp som normativ diskurs. Hovedoppgave, Psykologi, UiO. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-33704

solraknes@gmail.com +47 416 17 343