Donasjoner

Hva har har vi gitt av gaver og penger så langt?

Nystrikkede ullklær og tepper. Heimstadkjær i Midsund med Kathrin Gangstad i spissen, har sendt med meg minst en stappfull bag med nydelige plagg hver tur siden november 2017. Strikkere fra Solidaritetsnøster i Oslo har deltatt fra høsten 2018. Plaggene er utdelt på Sawaisa skole, i leiren Al Rahma, og på mor-barn klinikken i Majdal Anjar, Bekaa. Varme i hver maske! 

På konto pr 12. mars 2019: 11 500 NOK

Jan - Feb 2019: 10 000 USD overlevert MAPS, øremerket skoledrift.

Hele 2018:  716 999,- Øremerket skolegang og helsehjelp. Rapport her

November - 18. desember 2017. 10 000 USD overlevert MAPS, øremerket skoledrift. Enda mer ble samlet inn - og utdelt første tur 2018. 

September 2017: Trykking av Happy Helping Hands - manualer og hefter. 

Mai 2017: Skolemateriell til 450 barn og 20 lærere. 

Regnskapet mitt blir gjennomgått av regnskapsfører. En egen konto er opprettet for alt som har med innsamlingsaksjonen å gjøre. 

solraknes@gmail.com +47 416 17 343