Resultater

Hva har vi gjort så langt? Se lenker til resultat-rapporter lengst nede på siden.

Barnas psykiske helse er bedret

Da barna var godt i gang med skolehverdager høsten 2018, startet vi sju nye grupper med det psykososiale gruppeprogrammet Helping Hands. 94 nye barn har nå gjennomført ti timer der følelser, tanker, mestringsstrategier og problemløsning har vært i fokus. Vi har evaluert endringene gjennom SDQ, et spørreskjema som måler psykiske helseplager. Før oppstart fylte 88 av barna kriterier for ”abnormal” høy skåre, mens kun 11 kom i denne kategorien etter at de hadde vært gjennom de to timene. Resultatene er svært lovende. 

Kunstustillinger og fokus på FNs 17 bærekraftsmål

Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet, Bergen, med leder Susanne Urban i spissen har høsten 2018 laget og solgt kort som viser FNs bærekraftsmål, tegningene er laget av barn ved MAPS skoler i Libanon. Urban har også stått i spissen for to tegneustillinger på kaffibaren Dromedar i Strandgaten, Bergen, og en på Café Opera i Bergen. Utstillingene har ført til ført til økt oppmerksomhet om hvordan syriske flyktningbarn i Libanon lever. 

Ullklær til nyåpnet mor - barn klinikk i Majdal Anjar, Bekaa. 

Sawaisa åpnet 7. oktober

Barn får delta på 10-timers psykososialt hjelpeprogram basert på Psykologisk førstehjelp, "Helping Hands". 

Presentasjon MEMA 2018, The Middle East Medical Assembly, Beirut

Les rapport for mai - juni 2019 her

Les rapport for mars - april 2019 her

Les rapport for feb - mars 2019 her

Les rapport for jan - feb 2019 her

Les rapport for desember 2018 her

Les rapport for november 2018 her

Les rapport for september/oktober 2018 her

Les rapport for april 2018 her

Les rapport for februar 2018 her

Les rapport for november/desember 2017 her

August/september 2017: Pengeinnsamling til skolemateriell. Utvikling av 10-timers psykososialt program for arabisk-språklige flyktningbarn tenkt gjennomført i grupper eller hele klasserom. 

Mai 2017: Innsamling av penger gjennom Facebook, og utdeling i regi av Dar El Fatwa Relief av skolemateriell til 450 barn og 20 lærere i Libanon. Skolemateriellet består av basisbøker i matte, arabisk og engelsk, notatbøker, blyanter og aktivitetsbøker.

solraknes@gmail.com +47 416 17 343