Solfrid Raknes

INNFØRING I PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP

Unn deg eller tjenesten din innføringskurs i Psykologisk førstehjelp! Bli inspirert, få oversikt og lær verktøy som gjør deg tryggere og bedre til å hjelpe barn og unge!


Kurset gir introduksjon til utviklet PF-materiell for barn og unge, og opplæring i hvordan bruke materiellet i individual-samtaler, familiesamtaler, foreldresamarbeid og i hele skoleklasser. 

Kurset gir rom for demonstrasjon av, trening på og refleksjon rundt bruk av materiellet for barn og unge både som helsefremmende tiltak og i samtaler med barn og familier som trenger ekstra støtte. 

Plattform: Zoom

Datoer for åpne introduksjonskurs i Psykologisk førstehjelp høsten 2021:

14. oktober 2021, påmelding her

Kurset koster kr 2500,- per deltaker og du får zoom-tilgang når du er registrert. Påmelding er bindende. 

Om du ønsker å bestille kurs til ditt arbeidssted, send meg en mail

solraknes@gmail.com +47 416 17 343