Kurs for skolepersonell

Heldagskurs eller halvdagskurs?

Psykologisk førstehjelp i skolen | Psykologisk førstehjelp på 8. trinn | Psykologisk førstehjelp på 5. trinn | Psykologisk førstehjelp på 2. trinn |

Heldagskurs der alle samles, eller halvdagskurs spesielt for de som skal gjennomføre opplæring på 2., 5. eller 8. trinn?

Jeg anbefaler at alle tilsatte på skoler som har bestemt seg for at alle elevene skal lære PF får en dagopplæring i PF. Som oppfriskning og inspirasjon for de som skal gi opplæring på 2., 5. og 8. trinn, er halvdagskursene fine.

Nancy Bøhn Helgesen i Sveio, Høgskolen på Vestlandet, har forsket på læreres vurdering og bruk av Psykologisk førstehjelp i skolen. Fin lesing for alle som er interesserte i PF i skolen! Helgesen: Læreres erfaringer med Psykologisk førstehjelp

solraknes@gmail.com +47 416 17 343