Privat praksis

Behandling av voksne med post traumatisk stress lidelse

Trenger du behandling av PTSD?

Jeg har en liten privatpraksis der jeg tilbyr kognitiv terapi for voksne med post traumatisk stresslidelse. Behandlingen foregår på kveldstid hverdager og dagtid lørdag og søndag, etter avtale. Sted: Markeveien 4C, 6o meter fra Torgallmenningen i Bergen sentrum.

Du kan be om time ved å sende meg en mail.  

Hva er PTSD?

Post traumatisk stresslidelse (PTSD) er en psykisk helsetilstand som utløses av en traumatisk hendelse du enten har opplevd selv eller har vært vitne til. 

Hvis du har PTSD, har du sterke minner om den traumatisk hendelsen. Du kan ha "flashbacks", der du gjennomlever hendelsen på nytt, og mareritt om det som skjedde. Typisk forsøker man å la være å snakke om eller tenke på det som skjedde, og unngår personer eller steder som minner  om hendelsen.

PTSD kan også få deg til å føle deg stadig på vakt, anspent eller nervøs, eller du kan bli irritabel og sint. Noen isolerer seg og får lav selvfølelse. 

Noen har også fysiske symptomer. Du kan føle deg svimmel, kvalm eller ha hodepine, eller ha en følelse av at hjertet slår veldig fort eller hardt. Søvnvansker og nedsatt konsentrasjon er også vanlige symptomer.  

Pris: 1700,- per behandlingstime, eller 10 behandlingstimer timer for kr 10 000,-

Betaling: Betaling for behandlingssamtale skjer med kontanter eller VIPPS etter timen. 

Avbestilling: Også ubenyttede timer må betales dersom pasienten ikke møter eller timen avbestilles senere enn to virkedager før timen. 

Journal: Når time avtales opprettes det journal hvor de opplysningene som er nødvendige for å gi god behandling noteres fortløpende. Journalen oppebevares sikkert. Pasienten har innsynsrett.

Epikrise: For pasienter som ønsker det sender vi etter behandlingen epikrise (avslutningsnotat) til fastlege og legen som eventuelt henviste. Hensikten med dette er at legen skal ha et bedre grunnlag for å hjelpe pasienten med psykiske vansker om de kommer igjen. Psykologen skriver epikrise uten ekstra kostnad for pasienten.

Taushetsplikt: Psykologer har taushetsplikt. Loven pålegger oss psykologer i visse tilfeller å gi ut opplysninger til andre når tungtveiende hensyn gjør det rettmessig. Det gjelder hvis det er nødvendig for å avverge alvorlig skade på person eller eiendom, hvis psykologen får grunn til å tro at barn utsettes for omsorgssvikt, dersom en pasient ikke oppfyller helsekravene til førerkort, eller hvis en pasient søker om en ytelse fra NAV som forutsetter at NAV får tilgang til helseopplysninger. Offentlige tilsyn som kontrollerer at helsepersonell jobber på forsvarlige måter kan i den forbindelse kreve innsyn i journaler. Instansene som eventuelt blir involvert har selv streng taushetsplikt og kan ikke gi fortrolige opplysninger videre til uvedkommende.

Solfrid Raknes – solfrid.raknes@hotmail.com – +47 416 17 343