Solfrid Raknes

INNFØRING I PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP

Unn deg eller tjenesten din innføringskurs i Psykologisk førstehjelp! Bli inspirert, få oversikt og lær verktøy som gjør deg tryggere og bedre til å hjelpe barn og unge!


Kurset gir introduksjon til utviklet PF-materiell for barn og unge, og opplæring i hvordan bruke materiellet i individual-samtaler, familiesamtaler, foreldresamarbeid og i hele skoleklasser. 

Kurset gir rom for demonstrasjon av, trening på og refleksjon rundt bruk av materiellet for barn og unge både som helsefremmende tiltak og i samtaler med barn og familier som trenger ekstra støtte. 

Plattform: Zoom

Datoer for åpne introduksjonskurs i Psykologisk førstehjelp høsten 2021:

Målgruppe: Lærere, helsesykepleiere og andre som arbeider med barn og unge

23. november, 12.00 - 15.00: Psykologisk førstehjelp, barn. Meld deg på her

29. november, 12.00 - 15.00: Psykologisk førstehjelp og Hjelpehånda med ungdom. Meld deg på her

Om du deltar både 23. og 29. november, kan du få tilsendt kursbevis på gjennomført introduksjonskurs i Psykologisk førstehjelp, 6 timer. 

Om du ønsker å bestille kurs til ditt arbeidssted, send meg en mail

solraknes@gmail.com +47 416 17 343