Solfrid Raknes

Uhuru Mama

UHURU MAMA VEVER SEG OPP FRA ET DYPT, MØRKT HULL: Uhuru Mama viser hvordan solidaritet kan føre til endringer i det lille og det store.

I stedet for å vente

Uhuru Mama består av 34 mødre av barn med utviklingshemninger ved barneskolen Uhuru Mchanganyiko i Dar es Salaam, Tanzania. Kollektivet har sitt utspring i at jeg la merke til at mange mødre satt og ventet hele dagen, mens barna deres var på skolen. Jeg lanserte ideen om et kulturelt kollektiv for Dr. Mariana Makuu ved Open University, og hun likte ideen. Mariana og jeg kjenner hverandre fra samarbeid i Children with Disabilities & UN Rights Conventions, et NOREC-finanisert utvekslingsprosjekt som har som målsetning å bedre livskvaliteten til barn med utviklingshemming i Norge og Tanzania. Vi var enige om at det kunne være styrkende for mødrene å bruke tiden sin til å tjene penger. Mariana åpnet døren til rektor for meg, som var positiv til ideen om å legge til rett for å opprette et kulturelt kollektiv. Et halvt år etter oppstarten har mødrene blitt et sterkt og godt arbeidsfellesskap, de deler gleder og sorger, produserer vakkert håndverk for salg, og samarbeider om forbedring av forholdene mennesker med utviklingshemming i Tanzania.

Se film om Uhuru Mama Collective som går på Tanzanias rikskringkasting (TBC)! 

Å hekle, sy, og veve seg ut av myter og fordommer

«Å få være med i dette kollektivet – det er som å komme opp fra et dypt, mørkt hull!» sa Hariet Kabende, en av Uhuru Mamaene under den første salgsutstillingen. Mødrene har en gruppe de føler seg hjemme i, de tjener penger, de utvikler ferdigheter som bygger på tradisjonelle kulturelle Tanzaniansk håndverk, de bruker hendene og tankekraft på å lage produkter som blir stadig vakrere, samarbeider om å lage forretningsplaner og utvikler nettverk som kan fremme salg. De er stolte over å ha utviklet kunnskap og ferdigheter, laget masse vakkert, og å ha tjent penger. Se skammer seg mindre, færre hemmes av depresjon, de sover bedre og grubler mindre. Utviklingshemming er tradisjonelt assosiert med heksekraft i Tanzania. Mange tror at det å få et barn med utviklingshemming er en straff, dermed kommer tunge tanker lett. Fra oppstarten av kollektivet var mer enn 2/3 av mødrene deprimerte; etter 6 måneder var mindre enn en tredjedel deprimerte, og blant de som fremdeles var plaget av depresjon, var det i mild grad. Hverdagene til mødrene og familiene deres er imidlertid fremdeles svært krevende: De fleste mødrene er eneforsørgere. Selv om de tjener litt mer og ser lysere på framtiden, lever de i fattigdom i et land uten velferdsgoder. Men at latteren sitter løst innimellom gress, kokosblader og batikkstoffer, og det blir det sunget og danset støtt gjør utfordringer og livets harde realiteter lettere å håndtere. «Jeg hviler litt på matta, ser barnet mitt, kjenner kjærligheten til henne, takker Gud, og så fortsetter jeg,» sier Zulfa, når jeg spør henne hvordan hun orker å stå på slik hun gjør.

 

For at andre skal få det lettere

Solfrid og styret i Uhuru Mama har møttes fast en dag hver uke siden i juli. Det er mye som skal på plass for å etablere en stødig arbeidsplass for 35 damer uansett hvor man er, og at utdanningsnivået er lavt og fattigdommen dyp, gjør arbeidet meningsfullt, men også krevende. I løpet av høsten 2023 ble det innført tre faste, felles arbeidsdager i uka, laget logo, kjøpt tre sy-maskiner og deltakerne har lært å veve vakre skåler i gress. De har produsert håndverksprodukter til to salgsutstillinger, og i alt laget omtrent 350 produkter for salg. Mødrenes mål for 2024 er å ta barna til skolen alle skoledager, få råd til tre måltider om dagen og medisinene barna deres trenger. I tillegg vil de jobbe for å forbedre forholdene for mennesker med utviklingshemminger i Tanzania, gjennom å dele erfaringene sine på radio, TV, sosiale media og håndverksmesser. Det er viktig i et land der de fleste barn med utviklingshemminger fremdeles blir gjemt bort eller lever som gatetiggere.   


Oppstarts-støtte til å etablere stødige arbeidsplasser

Inntektene fra salg av håndtverksprosuktene har blitt fordelt mellom deltakerne i kollektivet.

For å starte å produsere håndverks-produkter, kjøpe materiell og symaskiner, og for å få på plass gode systemer for kollektivet, trengs økonomisk støtte i oppstartsfasen. Vi har snakket oss frem til løsninger på utfordringer som har oppstått underveis. En utfordring har vært å kunne prioritere å komme fast til et arbeid der man ikke får fast lønn: For mennesker i fattigdom er kostnader her og nå typisk en utfordring. I oktober ble styret i Uhuru Mama og jeg derfor enige om at kvinnene som deltar aktivt i kollektivet, får dekket 3000 TZH/dag (tilsvarende 15 NOK) for oppmøte; det dekker buss-transport for dem som trenger det, og for de andre gir det uansett en oppmuntring til å komme. Etter at denne ordningen kom på plass, har vi sett mye stødigere oppmøte og mer fremtidstro på at kollektivet etter hvert kan bli til stødige arbeidsplasser. I tillegg har de

Fra oppstarten i juli til nyttår 2023 har jeg har overført digitalt/betalt ut i cash til Uhuru Mama, ved styret:

Activity/product

date

TZH, K

Money to materials

12/7/23

510

From sales, via Solfrid

28/8/23

1345

Products 24/10/23

24/10/23

549

Extra for sales in Norway

16/11/23

440

Day-costs, 53 x 3

2/11/23

159

Day-costs, 73 x 3

2/11/23

219

Day-costs, 77 x 3

16/11/23

231

Day-costs, 77 x 3

23/11/23

231

Cards/printing

23/11/23

135

Day-costs, 79 x 3

30/11/23

237

Travel costs, Hariet & Rehema, Arusha

18/8/23

160

Three sewing machines

19/10/23

2010

Products delivered to Norway

14/12/23

1300

Money received from Solfrid, all included, signed

14/12/23

7526

 

 

Økonomi og annen støtte 2024

  1. Midsund Rotary Klubb: kr 30 000 NOK
  2. Anonym gave: 30 000 NOK
  3. Gunvor Eidhamar har donert kr 5000,- øremerket leker/utviklingsstøttene materiell til barna; Hilde Eidhamar tik også med 4 smart-telefoner i januar 2024
  4. En gjeng på 5 kvinner fra Midsund, damer jeg spilte håndball med på ungdomsskolen, besøkte kollektivet i februar. De hadde med leker, smart-telefoner og sports-klær.

Uhuru Mammaene sin respons på støtten: Takknemligheten, arbeidsgleden, iherdigheten i arbeidet, omsorgen de viser for hverandre og barna sine, smilene, rytmene og skjønnheten som skinner i det de lager, viser kraften i kultur og håndverk, og betydningen av lokalt fellesskap og internasjonal solidaritet.

Opprettelse av en nasjonal NGO

Penge-støtte kanaliseres foreløpig til min bank-konto, så overfører jeg dem enten som cash eller gjennom M-Koba, der styret i kollektivet og jeg har tilgang, og overføringene er transparente.

Et av målene for 2024 er å få Uhuru Mama registerert som en nasjonal NGO i Tanzania. Da får de retttigheter til å opprette en felles bank-konto, og oså muligheter til å søke om offentlig støtte, samt delta i anbud der større offentlige tilbydere betaler for Tanzaniansk kunsthåndtverk.

solraknes@gmail.com +47 416 17 343