Solfrid Raknes

PERSONVERN

Personvernerklæring

solfridraknes.no og Glade Maur

I utgangspunktet er du anonym ved besøk på hjemmesiden og ved bruk av appen. Ved besøk registreres kun din datamaskins domenenavn (IP adresse).

Vi har fokusert på å utvikle tygt og inspirerende materiell, og har derfor  ikke tredje-parts annonsering eller muligheter for å handle i appen. Vi samler eller videresener ikke noe personlig informasjon om bruker. 

Den eneste lenken til internett, inkludert integrerte sosiale media nettsteder, ligger på "for de voksne"-delen, har foreldrelås og er lite tilgjengelig for små barnehender.Vi samler ikke informasjon om brukerens andel feil/riktige svar, og kan ikke spore læringsløpet til bruker.

Privacy policy

This privacy policy applies to visits at the website of solfridraknes.no and the app Happy Ants

You will keep your anonymity when visiting our website. Only the domain name (IP address) of your computer will be registered, not your e-mail address.

We have focused on developing a secure and inspiring material and therefore have no third-party advertising or in-app purchases in our apps. We also do not collect, transmit or accesses any personal information from the user.

The only links to internet, including integration with social media sites, resides in the "For grown-ups" section with a parental lock - making it unavailable for small hands. We do not generate any performance reports or track any usage.

Psykologisk førstehjelp og Hjelpehånda er beskyttet ved Lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven). Opphavsretten gir skaperen av åndsverket enerett til å bestemme over produktet sitt.

 

solraknes@gmail.com +47 416 17 343