Solfrid Raknes

UNDERVISNINGSOPPLEGG

Alderstilpassede undervisningsopplegg basert på Hjelpehånda og Psykologisk førstehjelp klare for nedlastning

1- 3 trinn: For disse klassetrinnene anbefaler jeg Grønne tanker - glade barn, et undervisningsopplegg på 18 økter. Materiellet består av plansjer med fine, store illustrasjoner og bilder for hver økt, bamser, digitalt materiell og en hel veileder full av tips til deg som vil bidra til å utvikle små barns nysgjerrighet på følelser og tanker, og evne til å forholde seg stadig klokere til det sosiale og emosjonelle. Du finner en smakebit av opplegget her

4 - 7. trinn: Psykologisk førstehjelp i skolen har fire grunnmoduler som kan gjennomføres på fire skoletimer, her

8-12. trinn: Hjelpehånda er et digitalspill for sosial og emosjonell læring, anbefalt og lisensiert av Helsedirektoratet. I spills form øver elevene gjennom å hjelpe virtuelle venner til å takle vansker:

1. Å holde presentasjoner
2. Å takle kritikk
3. Sosial avvisning
4. Mor har depresjon
5. Kjærlighetssorg
6. Fin nok?
7. Selvmordstanker
8. Mobbing
9. Selvhevdelse
10. Takle vonde minner

I undervisningsopplegget er spillet satt sammen med aktiviteter og oppgaver som systematisk fremmer elevenes følelsesbevissthet, evne til selvregulering, relasjonsferdigheter og problemløsningsferdigheter. Erfaring fra skoler i Norge viser at det er gjennomførbart på 10 skoletimer, at det bedre r klassemiljøet, og oppleves svært relevant for folkehelse og livsmestring. Spillet er tilgjengelig på bokmål, nynorsk, engelsk, fransk, ukrainsk og arabisk. Her.

SAMARBEID MED VERDENSDAGEN FOR PSYKISK HELSE

I samarbeid med Verdensdagen for Psykisk Helse 2022, har jeg laget 2 korte undervisningsopplegg, et for ungdom, og et som passer for alle aldersgrupper. 

FOR UNGDOM

Hjelpehånda er et simuleringsspill der ungdom øver på å takle følelsesmessige utfordrende situasjoner og samtidig lærer et enkelt og godt problemløsningssystem. Spillet er utviklet i samarbeid med Attensi og Gyldendal, og er kvalitetssikret, lisensiert og anbefalt av Helsedirektoratet. Spillet fins på bokmål, nynorsk, arabisk, engelsk, fransk og ukrainsk. 

Forskning viser at spillet kan styrke den psykiske helsen til ungdom på tvers av økonomiske, religiøse og kulturelle skiller.

I spillet hjelper du digitale venner med å takle ulike situasjoner, som for eksempel å møte kritikk, kjærlighetssorg, vonde minner og selvmordstanker. Du spiller deg til kunnskap om hvordan tanker kan påvirke følelser, og du øver på å tenke og handle smart i krevende situasjoner.

Spillet kan fremme elevenes evne til selvregulering, relasjonelle ferdigheter, konflikthåndtering, og bevissthet om og evne til å be om hjelp. De fleste ungdommer som har brukt tid på spillet i lærerveiledede grupper, sier det har styrket deres ferdigheter med problemløsning.

Spillformatet er godt egnet på arenaer der unge møtes, og kan også brukes individuelt. Hjelpehånda kan spilles online og lastes ned som app.

INTRODUKSJONSØKT

Tidsbruk: 45 minutter

Forberedelser

I timen

  1. Introduser tematikken på en måte som skaper gjenkjennelse og forståelse for hvor viktig temaet er (5 minutter). Fortell gjerne om en gang i ditt liv der du skulle ønske du var godt forberedt på en lignende utfordring. Om du har valgt scenario «å takle kritikk», kan du starte med å spørre elevene om hva kritikk er.
  2. La elevene spille ut scenarioet knyttet til temaet som er valgt.
  3. Bruk spillerfaringen til å gå i dybden! Gjennomfør oppgaver og aktiviteter fra veilederen (resten av timen).

Hjelpehånda-spillet er også tilgjengelig som app på arabisk, engelsk og fransk.

Les mer om hvordan digitalspillet Hjelpehånda fenger i klassen, hvordan det kan brukes for å hjelpe enkeltelever, og erfaringer fra Namsos som bruker spillet med alle ungdommer i kommunen.

HJELPEHÅNDA/PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP

Alle aldre

Hjelpehånda er et problemløsningsverktøy kan brukes både individuelt og i grupper, og på alle arenaer. Du som lærer kan se dette videoeksempelet på hvordan Hjelpehånda kan brukes i praksis (start fra minutt 8.33, spill til slutten, 7 minutter).

Introduksjonsøkt

Tidsbruk: 45 min

1. Last ned og skriv ut Hjelpehånda

2. Introduser Hjelpehånda som et verktøy for å skape oversikt over tankene, og ta gode valg.

3. Fyll ut Hjelpehånda slik:

- Tommelen – Hva skjer? Skriv ned problemet. Ta utgangspunkt i en enkeltsituasjon, og prøv å beskrive den nøytralt og presist.

- Pekefingeren – Følelser Sett ord på følelse(r), styrke 1–10, og beskriv hva du kjenner i kroppen om følelsen(e).

- Langfingeren – Røde tanker. Tanker som er irrasjonelle, lite hensiktsmessige og gjør vondt verre i situasjonen.

- Ringfingeren – Grønne tanker. Fornuftige og hjelpsomme tanker som gjør det lettere å takle situasjonen og motiverer deg til å ta gode valg.

- Lillefingeren – Hva kan jeg gjøre? Alle slags ideer om hva som kan gjøre deg glad og trygg på sikt. Råd du ville gitt til en venn i samme situasjon.

- Håndflaten – Hvem kan hjelpe meg? Hvem kan du snakke med, få råd av, hvem kan gi deg trøst?

4. Vær tydelig på at ingen følelser er feil. Følelser og røde tanker kommer automatisk, og påvirker ofte valgene vi tar, ofte uten at vi er klar over det. Øvelsen handler om å identifisere hvilke følelser og tanker som påvirker deg, og å jobbe frem tanker og handlingsalternativer som kan hjelpe deg i en vanskelig situasjon. Lykke til! 

Nannestad

 Slides fra opplæring ungdomsskoletilsatte; intro av spørreskjema; slides for opplæring barneskoletilsatte; 

solraknes@gmail.com +47 416 17 343