Solfrid Raknes

BØKER OG BAMSER

Grønne tanker – glade barn

Grønne tanker – glade barn | Sint og glad i barnehagen

  

Les om bruk i Ørejordet barnehage

Ungsinns vurdering

Du kan bestille røde og grønne bamser fra Solidaritetsnøster, 150 per stk, 300 per bamsepar, porto kommer i tillegg. Ta kontkat med Guri Vestad om du har spørsmål. 

solraknes@gmail.com +47 416 17 343