Solfrid Raknes

4 – 7 ÅR

Grønne tanker - glade barn!

BØKER OG BAMSER | DIGITALT | VEILEDNING TIL VOKSNE | Undervisning 1-3 trinn

Kombinasjonen av PF som universell og indikert forebygging, kan gjøre samarbeid mellom barn, hjem, skole og hjelpetjenester lettere og mer effektivt. Høykvalitets forebyggingarbeid krever samarbeid, systematikk og planlegging. Lær av Ringsaker og Namsos

Berit Helle Hatlebrekke har skrevet masteroppgave basert på barnehagelæreres erfaringer med Grønne tanker - glade barn! 
Oppsummering
«Mine informanter gir uttrykk for at de erfarer at programmet Grønne tanker - glade barn setter fokus på relasjonelle kvaliteter og bevisstgjør betydningen av det å kunne sette ord på følelser for å ha et felles språk som alle forstår. Dette tenker de vil ha forebyggende effekt i form av økt trivsel og trygghet som resultat av at barn opplever å bli forstått og at alle følelser er lov.»

 

solraknes@gmail.com +47 416 17 343