Solfrid Raknes

STIPENDER OG STØTTE

Innovasjon der offentlig og privat sektor spleiser. Takk for god støtte fra mange!

STØTTE TIL UTVIKLING AV PSYKOLOGISK FØRSTEHJELP, EVALUERING OG FORSKNING 

      

Psykologisk førstehjelp (PF) produktene utgis på Gyldendal forlag, og ble utviklet mens jeg var tilsatt ved Voss Sjukehus, Helse Bergen. Bergen Teknologioverføring (BTO) har de kommersielle rettighetene til PF. Inntekter fra salg av PF-materiell deles i tråd med den vanlige delingsregelen rundt innovasjon i offentlig sektor.

Mulighet til videreutvikling av PF-produkter, evaluering og forskning har kommet gjennom bidrag fra mange kanter, til ulike relaterte prosjekter:

BTO, Voss Sjukehus, Helse Bergen, Helse Vest, Helsedirektoratet, Norges Forskningsråd, Regionalt Forskningsfond Vest, Oslofjordfondet, Norsk Forening for Kognitiv Terapi, Norsk faglitterær forfatter og oversetterforening, Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering, RKBU Vest Uni Helse Research, R-BUP Øst og Sør, Abup, Voksne for Barn, Kavlifondet, Sparebanken Vest, Attensi, Innovasjon Norge og Norad.

STØTTE TIL SYRIAPROSJEKTENE "MINE" I LIBANON

En rekke enkeltpersoner.

Organisasjoner og næringsliv: Heimstadkjær i Midsund, Solidaritetsnøster, Al Amal (Bergen), Internasjonal Kvinneliga for fred og frihet (IKFF) Bergen, Sparebanken Vest, Fellesorganisasjonen Møre og Romsdal, Samskipnaden PPT Hordaland, Sjøvik AS, Cinderella, Orkla og GMB Aktiv Helse. Se "donasjoner" for oversikt. 

Psykologisk førstehjelp og Hjelpehånda er beskyttet ved Lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven). Opphavsretten gir skaperen av åndsverket enerett til å bestemme over produktet sitt.

solraknes@gmail.com +47 416 17 343