Solfrid Raknes

Dagskurs i Grønne tanker - glade barn

Varighet: 7 timer. Også digitalt.

Målgruppe: Tilsatte i barnehager, skole (1. og 2. trinn) og støttetjenester for barn 4-7 år

Kursbeskrivelse: Kurset gir introduksjon til utviklet PF-materiellet Grønne tanker – glade barn for barn og opplæring i hvordan bruke materiellet med hele barnegruppa i barnehagen. Kurset gir rom for demonstrasjon av, trening på og refleksjon rundt bruk av samlingsstunds-materiell, digitalt støtte-materiell og fleksibel bruk av bamsene og ”Sint og glad i barnehagen”. Hvordan bruke materiellet med barn som er engstelige eller har problemsinne adresseres også. En artig bivirkning av kurset er at følelses- og tankebevisstheten til de voksne i barnehagen ser ut til å bli større!

solraknes@gmail.com +47 416 17 343