Solfrid Raknes

Introduksjon til Grønne tanker - glade barn

Varighet: 3 timer. Også digitalt.

Målgruppe: Foreldre og tilsatte i barnehager

Kursbeskrivelse: Kurset gir introduksjon til materiellet Grønne tanker – glade barn. Materiell demonstreres. Det blir gitt rom for refleksjon rundt konkrete tiltak for å støtte barnas evne til egenomsorg og empati.

solraknes@gmail.com +47 416 17 343