Solfrid Raknes

VEILEDNING TIL VOKSNE

Barn som fra tidlig av lærer å snakke vennlig til seg selv og blir vant til å snakke fritt om følelser og tanker, er heldige!

Film | VEILEDNINGSHEFTE

Se mer om tankene bak Psykologisk førstehjelp i denne filmen

For innblikk i bruk av PF i skolen og bruk av hjelpehånda i samtale med en ungdom som gruer seg for å holde presentasjoner, se denne filmen:

Raknes, S. & Haugland, B. (2013). Veileder for førstelinjen. Psykologisk førstehjelp. Oslo: Gyldendal Akademisk.

"Gode eksempler og realistiske beskrivelser av utfordringer, som motivasjon for endring, samarbeid med foreldre og tidsbruk, bidrar til at det er lett å gi dette heftet en meget positiv evaluering" skriver Vandvik om veilederen vår i Legetidsskriftet

solraknes@gmail.com +47 416 17 343