Solfrid Raknes

12 – 18 ÅR

HJELPEHÅNDA: ET DIGITALT SPILL FOR UNGDOM

SKRIN | VEILEDNING TIL VOKSNE | Kursopplegg for engstelige unge

Med digitalspillet  Hjelpehånda spiller og snakker ungdom seg til bedre emosjonelle og sosiale ferdigheter!

I spills form øver elevene ved å hjelpe Nora til å bli tryggere på å holde  presentasjoner, Adam til å takle vansker hjemme, de snakker med Mona som sliter med selvmordstanker og lærer av hvordan Rami har redusert posttraumatiske vansker. Elevene får direkte tilbakemeldinger på hvordan de støtter venner og utvikler empati for ulike ungdom i livssituasjoner. Samtidig lærer de et fleksibelt problemløsningssystem som kan brukes for å takle problemer. 

Som lærer får du oppgaver til elevene og klart formulerte diskusjons- og fordypningsoppgaver. Undervisningsopplegget i sin helhet danner grunnlag for gode diskusjoner i klasserommet og i skole-hjem-samarbeid, og et godt verktøy for folkehelse og livsmestring. Se film om hvordan bruke spillet her

 

 

SLIK BRUKER DU HJELPEHÅNDA

1. Last ned veiledning for voksne som veileder en klasse/gruppe i bruk av spillet, en oppdatert veiledning på engelsk her

2. Gjør deg kjent i spillet (lastes ned som app, søk Hjelpehånda, Helping Hands eller Happy Helping Hands )

3. Forbered den første timen! Begynn gjerne med å tegne Hjelpehånda, gå deretter inn i spillet og spiller scenario 1 (frykt for presentasjoner). I veiledningen får du en fiks ferdige oppsummering av scenariene time for time, og tips til oppgaver som kan gjøres både i hel klasse, gruppevis og individuelt. Sett av (minst) en skoletime per scenario.

a. Introduser tema på en måte som gjør temaet relevant og fengende

b. Gi ungdommmene tid til å være i spillet (ca10 - 20 minutter om de jobber gruppevis), og støtten de trenger til å holde seg der man har avtalt i spillet

c. Skap rom for refleksjon og aktiviteter etter spillingen som hjelper ungdommene til å dvele ved spill-erfaringene og hvordan tematikken er knyttet til livserfaringene de har. 

3. Gjennomfør undervisningen

Gjennomfør undervisningen  - beregn minst en skoletime per scenario/tema, gjennomfør gjerne to timer i uka i en periode på 5 uker totalt. 

 HVA SIER ANDRE?

Spillet har lært meg hvordan jeg kan hjelpe venner i vanskelige situasjoner, for eksempel ved mobbing, kroppspress og vansker med foreldre

Ungdom, Norge

Spillet er nyttig, relevant og viktig. Jeg anbefaler det til alle vennene mine!

Ungdom, Libanon

Se film om spillet og tilbakemelding fra syrisk ungdom i Libanon

Mange lærere er lite vant til å snakke med elevene om alvorlige tema. Hjelpehånda gjorde slike samtaler naturlige. Jeg så at både lærerne og elevene ble mer fornøyde mens de jobbet med den.

M Moataz,  ledelsen ved MultiAid Programs, Libanon

 

Alle skolene i vår kommune skal ta i bruk Hjelpehånda.

Gunnhild Kaldal, Prosjektleder for implementering av Psykologisk førstehjelp i Namsos kommune

                              

Genialt spill! Kathrin Gangstad, Gestaltterapeut, Norge

Med vår støtte, er spillet oversatt til arabisk og brukes nå av ungdom i flyktningleirer, blant annet i Libanon. Den norske strategien i utviklingsarbeidet har vekket internasjonal oppmerksomhet, og Norge vant nylig en FN-pris for dette. Det er vi stolte av.

Dag Inge Ulstein (KrF), Utviklingsminister

  Forskning her, og mer er på vei! 

solraknes@gmail.com +47 416 17 343