Solfrid Raknes

Kursopplegg for engstelige barn

På kurset kan engstelige barn lære å bruke gode mestringsstrategier!

1. Slides m/veileder for bruk på kurset

2. Informasjon til hjem og skole før oppstart

3. Brosjyre

4. Skjema og hjemmeoppgaver som er del av kurset

Hjemmeoppgaver etter 1.  time

Hjemmeoppgaver etter 2. time

Treningsplan og hjemmeoppgaver etter 3. time

Før og etter film-lek time 4. time

Treningsplan og hjemmeoppgaver 4. time

5. Samtykkeskjema

Mål på engstelse, før og etter kurset, barneskjema

Mål på engstelse, før og etter kurset, foreldreskjema

Generell psykisk helse, før og etter kurset, lærerskjema

Evaluering etter kurset, barn

Evaluering etter kurset, hjem

Evaluering etter kurset, skole

solraknes@gmail.com +47 416 17 343