Solfrid Raknes

DIGITALT

Det viktigste digitale skillet går mellom barn som får hjelp til å bruke digitale verktøy til å bygge kunnskap og relasjoner - og barn som ikke får det

Grønne tanker i Salaby | Roald er redd

solraknes@gmail.com +47 416 17 343