Solfrid Raknes

VEILEDNINGSHEFTE

Veileder for førstelinjen. Psykologisk førstehjelp (2013). Raknes, S og Haugland, B. Gyldendal Akademisk

I veiledningen finner du blant annet tips for å redusere engstelse, tristhet og sinne. Betydningen av glede, mening og mestring for psykisk helse og fungering tas opp. Veilederen er full av praktiske eksempler. Veilederen kan lånes på biblioteket eller kjøpes i bokhandel, eller eksempelvis her

"Gode eksempler og realistiske beskrivelser av utfordringer, som motivasjon for endring, samarbeid med foreldre og tidsbruk, bidrar til at det er lett å gi dette heftet en meget positiv evaluering" skriver Vandvik om veilederen vår i Legetidsskriftet

solraknes@gmail.com +47 416 17 343