Solfrid Raknes

SKRIN

Psykologisk førstehjelp kan hjelpe ungdom til å bli mer bevisst egne og andres følelser og tanker, og til å utvikle gode mestringsstrategier. Det kan også brukes for å hjelpe ungdom til å takle vanskelige situasjoner.

Psykologisk førstehjelp for barn kan kjøpes i hvilken son helst bokhandel, lånes på biblioteket, eller kjøpes gjennom her

Kontakt Gyldendals markedsavdeling ved større bestillinger: beate.molander@gyldendal.no

Klassesett kan bestilles her

I skrinet ligger et hefte med enkle ord og fargerike, tegneserie-inspirerte illustrasjoner, en rød og en grønn plastikk-figur og et sett arbeidsark som kalles ”hjelpehånda”. Hjelpehånda er et problemløsningssystem basert på de sentrale kategoriene i kognitiv atferd tilnærming.

Materiellet er laget i samarbeid med en faglig sterk referansegruppe bestående av Torkil Berge, Atle Dyregrov, Ida Garløv, Marit Hafting, Bente Storm Mowatt Haugland, Leif Edward Ottesen Kennair, Arne Repål og Steinar Sunde.

Bærum kommune har kommunestyrevedtak på at alle elever skal lære Psykologisk førstehjelp på skolen gjennom skolehelsetjenesten. Her er noen utsagn fra elever på 8. Trinn om når de bruker det de har lært:

solraknes@gmail.com +47 416 17 343