Solfrid Raknes

Undervisning 1-3 trinn

Grønne tanker - glade barn er et godt verktøy i temaet Folkehelse og livsmestring i den nye rammeplanen

Grønne tanker - glade barn brukes som 18-økters tiltak som svar på Folkehelse og livsmestring i den nye rammeplanen. Namsos kommune har erfaring med implementering av materiellet på 1 - 3. år skoleåret 2020/21. Bli inspirert av planen deres og brosjyre som brukes i skole-hjem- samarbeidet! Foreldremøte-slides her

Kortere og eldre opplegg

Silje Ramsland Aasekjær ved Madla Helsestasjon i Stavanger laget et undervisningsopplegg for gjennomføring på "sin" skole, basert på Grønne tanker - glade barn. Det ble godt evaluert, og skolehelsetjenesten i Bærum fikk kjennskap til det. Deretter har  Bærum Kommunes skolehelsetjeneste, ved Gitte Nesset Midelfart og Karen Sarah Haagensen Haga videreutviklet opplegget som nå mer enn 300 elever har vært gjennom - og gitt gode evalueringer av!

Jeg anbefaler at det gjennomføres i samarbeid mellom lærer og tilsatt i skolehelsetjeneste, PPT eller annen lavterskeltjeneste for barn og unge. Slik kan lærer som kjenner klassen bruke materiellet i relevante situasjoner også etter at de to timene er ferdige, prinsippene kan farge klassespråket og fremme klassemiljø. Helsesøster, kommunepsykolog eller annen hjelper som har forebygging av psykiske helsevansker som sin primær-oppgave, vil kunne bidra med spesialkunnskap om og erfaring fra arbeid med kommunikasjon med barn om vanskelige følelser og situasjoner. Ordningen vil også gjøre det lettere for barn som trenger litt ekstra støtte å ta kontakt med helsesøster/skolepsykolog. Figuren under gir en trinnvis oversikt over ingrediensene i opplegget. Alt utstyr for gjennomføring finner du nederst på denne siden.

1. Slides for bruk i klasserom, alle elever

2. Veileder til helsesøster/lærer, alle elever 2. trinn

3. Informasjon til hjemmet før oppstart (eksempel Bærum)

4. Informasjon til hjemmet etter første time (eksempel Bærum)

5. Hjemmeoppgaver første gang

6. Hjemmeoppgaver andre gang, som repitisjon én uke etter undervisningen

7. Diplom

solraknes@gmail.com +47 416 17 343