Solfrid Raknes

Oversett

Å oversette psykopedagogisk materiell fra ett språk til et annet aktualiserer en rekke problemstillinger knyttet til valg av språk, bilder og musikk, og har å gjøre med kulturforankrede verdier og identiteter.

Minoritetsspråklige barn og unge i Norge får ofte et dårligere helsetilbud enn de som har norsk som morsmål. Jeg tror vi kan hjelpe flere barn og unge med godt kulturtilpasset selvhjelpsmateriell. Det håper jeg å få være med å bidra til de neste årene!

Relaterte skriverier:

Islamifisering av psykoterapi, essay i Tidsskrift for Norsk Psykologforening

Åpent brev til barneombudet, FIP-blogg

Nulltoleranse for barns ubehag, FIP-blogg

solraknes@gmail.com +47 416 17 343