Solfrid Raknes

OM MEG

Psykologspesialist, PhD, fagutvikler og fagforfatter.

PRESSE OG DISKUSJONER | CV | PUBLISERT | PERSONVERN | STIPENDER OG STØTTE | PF UTENFOR NORGE | KONTAKT

Solraknes@gmail.com

Den som kun tar spøk for spøk
og alvor kun alvorlig,
han og hun har faktisk fattet
begge deler dårlig (Piet Hein)

Psykologisk førstehjelp og Hjelpehånda er beskyttet ved Lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven). Opphavsretten gir skaperen av åndsverket enerett til å bestemme over produktet sitt.

solraknes@gmail.com +47 416 17 343