Solfrid Raknes

8 – 12 ÅR

SKRIN | DIGITALT | VEILEDNING TIL VOKSNE | Undervisning 5. trinn | Kursopplegg for engstelige barn

PF kan brukes hjemme med eller uten kontakt med hjelpetjenester. PF kan også brukes også som del av kommunens systematiske folkehelsearbeid. Når PF brukes som universell og indikert forebygging gjennom hele utviklingsløpet og i alle kommunenes tjenester, økes muligheten for at alle barna i kommunen lærer et problemløsningssystem som kan være en hjelp til å takle hverdagsvansker og forebygge psykiske lidelser. Høykvalitets folkehelsearbeid krever samarbeid, systematikk og planlegging. 

solraknes@gmail.com +47 416 17 343