Solfrid Raknes

VEILEDNING TIL VOKSNE

Veileder og filmer

Hvordan bruke digitalspillet Hjelpehånda? Se film om spillet og få praktiske tips til bruk her. Last ned veileder her

Barn og ungdom som lærer å snakke vennlig til seg selv og blir vant til å snakke fritt om følelser og tanker, er heldige! Se mer om tankene bak Psykologisk førstehjelp i her

For å øve på bruk av PF i skolen og bruk av hjelpehånda i samtale med en ungdom som gruer seg for å holde presentasjoner, se denne filmen

For bruk av hjelpehånda i samtale med en ungdom som er redd for å være alene, se denne filmen

Raknes, S og Haugland, B. (2013). Veileder for førstelinjen. Psykologisk førstehjelp. Oslo: Gyldendal Akademisk. I veiledningen finner du blant annet tips for å redusere engstelse, tristhet og sinne. Betydningen av glede, mening og mestring for psykisk helse og fungering tas opp. Veilederen er full av praktiske eksempler. Veilederen kan lånes på biblioteket eller kjøpes i bokhandel, eller eksempelvis her

"Gode eksempler og realistiske beskrivelser av utfordringer, som motivasjon for endring, samarbeid med foreldre og tidsbruk, bidrar til at det er lett å gi dette heftet en meget positiv evaluering" skriver Vandvik om veilederen vår i Legetidsskriftet

Podcast om ensomhet og alenehet på NRK - Verdibørsen, med Olav Njaastad, Lars Monsen og Solfrid Raknes

solraknes@gmail.com +47 416 17 343