Solfrid Raknes

Film

Barn som fra tidlig av lærer å snakke vennlig til seg selv og blir vant til å snakke fritt om følelser og tanker, er heldige!

Se mer om tankene bak Psykologisk førstehjelp i denne filmen:

For innblikk i bruk av PF i skolen og bruk av hjelpehånda i samtale, se denne filmen:

 

solraknes@gmail.com +47 416 17 343