Solfrid Raknes

Kurs i Psykologisk førstehjelp

Fra høsten 2021 kan du ta Introduksjonskurs i Psykologisk førstehjelp i form av to halvdagskurs

Målgruppe: Tilsatte i helse- og støttetjenester for barn og unge, skole og SFO som jobber med barn med vansker/barn i risiko.

Kursbeskrivelse: Kurset gir introduksjon til utviklet PF-materiell for barn og unge, og opplæring i hvordan bruke materiellet i individual-samtaler, familiesamtaler, foreldresamarbeid og i hele skoleklasser. Kurset gir rom for demonstrasjon av, trening på og refleksjon rundt bruk av materiellet for barn og unge med angstsymptomer og andre psykiske helsevansker.

Målgruppe: Lærere, helsesykepleiere og andre som arbeider med barn og unge

23. november, 12.00 - 15.00: Psykologisk førstehjelp, barn. Meld deg på her

29. november, 12.00 - 15.00: Psykologisk førstehjelp og Hjelpehånda med ungdom. Meld deg på her

Om du deltar både 23. og 29. november, kan du få tilsendt kursbevis på gjennomført introduksjonskurs i Psykologisk førstehjelp, 6 timer. 

 

solraknes@gmail.com +47 416 17 343