Solfrid Raknes

PUBLISERT

Utvalgte publikasjoner

Vitenskaplig

Schuler, B.R. and Raknes, S. (2022), "Does group size and blending matter? Impact of a digital mental health game implemented with refugees in various settings", International Journal of Migration, Health and Social Care, 18, 83-94. https://doi.org/10.1108/IJMHSC-07-2021-0060

Townsend, D., Raknes, S., & Hammoud, M. (forthcoming, Oct 2022). Psychosocial support for Syrian refugee youth: Comparing delivery modes of a digital mental health game. In S. Moeschberger & L. Miller-Graff (Eds), Psychological Research on Violence Against Children: Towards Building Cultures of Peace. New York, NY: Oxford University Press.

Al-Khayat AM (2021): Digitalized Psychosocial Support in Education. Exploring the impact of the Happy Helping Hand app for displaced Syrian adolescents in Lebanon. Master’s thesis in International Education and Development Faculty of Education and International Studies Oslo Metropolitan University. 

Nordgreen T og Raknes S (2021). Veiledet selvhjelp og internettbehandling for barn og ungdom. I Martinsen & Hagen (red). I Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge, kap 17, s 459-474. Oslo: Gyldendal. 

Husabo E, Haugland BSM, McLeod BD, Baste V, Haaland ÅT, Bjaastad, JF, Hoffart A, Raknes S, Fjermestad KW, Rapee RM, Ogden T& Wergeland GJ (2021). Treatment Fidelity in Brief Versus Standard‑Length School‑Based Interventions for Youth with Anxiety. School Mental Health, Vol 3, https://doi.org/10.1007/s12310-021-09458-2

Endrerud, K.P. & Høydal, H.M. (2021). Mestringskurs for ungdom med autismespekterforstyrrelser i videregående opplæring. Spesialpedagogikk, 6

Raknes S (2020). The Happy Helping Hand used by Syrian displaced adolescents in Lebanon: a Pilot Study of Feasibility, Usefulness and Impact. White paper. 

Raknes S & Kolia, R (2020). Field Realities: Measuring the Impact of Psycho-social Support Services with Refugees and Internally Displaced Populations. 

Stavnem AV & Nicolaisen M (2020). Psykologisk Førstehjelp: En kvalitativ studie av implementeringen av forebyggende verktøy i skolehelsetjenesten i Tromsø kommune. Universitetet i Tromsø, Det helsevitenskapelige fakultet – institutt for psykologi. PSY-2901 Hovedoppgave, vår 2020

Husabo E, Haugland BSM, Wergeland GJ, Maeland S. Providers’ Experiences with Delivering School-Based Targeted Prevention for Adolescents with Anxiety Symptoms: A Qualitative Study. School Mental Health. 2020;12(4):757-70.

Raknes S & Gjertsen OB (2020). Kognitive tiltak - tilpasning til kultur og kontekst. I Berg & Holt (red) Kultur og kontekst i praktisk psykologarbeid, kap 12, s230-250. Oslo: Gyldendal. 

Raknes S, Marki Å, Leborg S, Næss J. (2020). Jeg tør! Utprøving av et kort Psykologisk førstehjelps-basert kurs for engstelige skolebarn. http://www.forebygging.no/Artikler/2020/Jeg-tor/

Haugland B, Håland Å, ...Wergeland G (2020). Effectiveness of brief and standard school-based cognitive behavioral interventions for adolescents with anxiety: A randomized non-inferiority study. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry. https://doi.org/10.1016/j.jaac.2019.12.003

Loftås, K (2019). Enten går det bra, eller så går det over! Arbeid med elevers psykiske helse, resiliens og livsmestring i skolen. Masteroppgave i profesjonsfag 1.-7. trinn, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Fakultetet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning, UiT. 

Telnes SA & Ghebriel SH. (2019). Adolescents’ Perspectives on Well- Being and Mental Health in the Flight Phase: A Mixed Methods Study With Syrian Adolescent Refugees in Lebanon. Graduate thesis in Clinical Psychology at Norwegian University of Science and Technology.

Meland M (2018). Psychological First Aid used by school nurses – what importance could it have for students? A qualitative study based on school nurses`experiences in primary schools. Masterthesis. Western Norway University of Applied Sciences. 

Raknes S (2018). Anxious Adolescents: Prevalence, Correlates, and Preventive Cognitive Behavioural Interventions. Dissertation for the degree of philosophiae doctor (PhD) at the University of Bergen. Her

Hatlebrekke BH (2018). En kvalitativ undersøkelse av fem barnehagelæreres erfaringer i bruk av programmet "Grønne tanker - glade barn". Masteravhandling i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk NLA Høyskolen. her

Raknes, Pallesen, BjaastadWergeland, Hoffart, Dyregrov, Håland & Haugland (2017). Negative Life Events, Social Support and Self-Efficacy in Anxious Adolescents. Psychological Reports. doi:10.1177/0033294117699820

Raknes, Dyregrov, Pallesen, Hoffart, Stormyren, & Haugland (2017). A pilot study of a low threshold, low intensity CBT intervention for traumatized adolescents. Scandinavian Psychologist. 4, e8. https://doi.org/10.15714/scandpsychol.4.e8

Raknes, Pallesen, Himle, Bjaastad, Wergeland, Hoffart, Dyregrov, Håland, & Haugland (2017). Quality of Life in Anxious Adolescents. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health. Child and Adolescent Psychiatry Ment Health, 11:33. DOI 10.1186/s13034-017-0173-4, du kan laste den ned her

Haugland, Raknes, Haaland, Wergeland, Bjaastad, Baste, Himle, Rapee, & Hoffart, (2017). School-based cognitive behavioral interventions for anxious youth: study protocol for a randomized controlled trial. Trials 18:100. doi:10.1186/s13063-017-1831-9

Raknes, Hansen, Cederkvist & Nordgaard (2017). Psykologisk førstehjelp i skole og skolehelsetjeneste. I Kvarme (red). Sårbare skolebarn. Bergen: Fagbokforlaget.

Raknes, S, Johansen, K.W, Tørnes, H. & Håvardstun, T. (2016). Psykologisk kunnskap for barnehagebarn. Psykologi i kommunen,1, 45-53.

Haugland, Mauseth, & Raknes (2013). Psykologisk førstehjelp i førstelinjetjenesten. Implementering og evaluering. Bergen: UNI Research. her

Tilden, T. og Raknes, S. (2010). Psykologisk førstehjelpsskrin i par- og familieterapiFokus på familien, 3, 212-225.

Raknes, S. (2007). Åtferdseksperiment som metode i behandling av sosial fobi. Tidsskrift for norsk psykologforening, 2, 139-147.

Raknes, S. (2008). Åtferdseeksperiment som metode. I Berge og Repål (red.) Håndbok i kognitiv terapi, kap 4, 111-131.

Populærvitenskaplig for barn og unge

Hjelpehånda. Prøv spillet her

Din drømmeapp - stem her! 

Appen ”Happy Ants”. https://solfridraknes.no/4-7-ar/digitalt/glade-maur/

Musikkvideo: ”Roald er redd”. https://solfridraknes.no/4-7-ar/digitalt/roald-er-redd/

Digital læringsside for barn. http://barnehage.salaby.no/rode-og-gronne

Digital læringsprogram for ungdom. http://www.abup.no/kurs_/selvsnakk-for-elever/

Digital læringsprogram for foreldre.  http://www.abup.no/kurs_/selvsnakk-for-foreldreforesatte/

Digital læringsprogram for lærere. http://www.abup.no/kurs_/selvsnakk-for-laerere/

Raknes, S (2014). Grønne tanker – glade barn. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Raknes, S (2014). Sint og glad i barnehagen. Oslo: Gyldendal.

Raknes, S. (2010a). Psykologisk førstehjelp for barn. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Raknes, S. (2010b). Psykologisk førstehjelp for ungdom. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Many papers on an official website on health and education for adolescents: www.ung.no, most of them are collected here http://www.kognitiv.no/tilbud-til-deg/for-barn/kognitiv-terapi-og-veiledet-selvhjelp-for-barn-og-unge/

Populærvitenskaplig for voksne

Raknes S & Rostami A (2022). Gir spill uante muligheter? Forebygging.no

Raknes S (2022). Kan elever spille seg til psykisk helse i skolen? Forebygging.no

Raknes S og Stensholt KW (2021). Spill fenger - erfaringer med spill app for sosial og emosjonell læring i klasserommet. Forebygging.no

Raknes, S. (2021). Tanker og følelser på timeplanen for ungdom i Namsos: Evaluering av implementering av psykologisk førstehjelp skoleåret 2020/2021. Rapport til Namsos Kommune, Program for folkehelse. 

Raknes, S. (2020). Hjelpehånda - et spill for å trene på følelsesmessige utfordringer, derjournal.no, desember, s 26; og på arabisk, s 43

Albiad, I & Raknes, S. (2020). Korona forverrer situasjonen for syriske flyktninger i Libanon. derjournal.no, desember, s25-26; og på arabisk, s 43-44

Raknes, S. (2020). Mangan, miljø og mot

Raknes, S. Solblogg. Fast spalte i Tidsskrift for Kognitiv Terapi. Fra 2018 til?

Raknes, S. (2016). Åpent brev til barneombudet

Raknes, S (2016). Nulltoleranse for barns ubehag

Raknes, S. (2015). Atferdseksperimenter og hjemmeoppgaver. I Berge og Repål (red). Håndbok i kognitiv terapi 2. utgave. s 71-81, Oslo: Gyldendal Akademisk.

Repål, A & Raknes, S (2015). Islamifisering av psykoterapiTidsskrift for Norsk Psykologforening 2015 ;Volum 52.(2) s. 141-144

Raknes, S (2014) Grønne tanker om helsesøsterarbeid. Tidsskrift for helsesøstre, 3, 54-56

Neumer, Raknes, Martinsen, Haugland, Matre, Dahl (2013). Tre KAT-baserte forskningsprosjekter for barn og unge. Tidsskrift for kognitiv terapi, 4, 6-19

Raknes, S & Haugland, B (2013): Psykologisk Førstehjelp. Veiledning for bruk i førstelinjen. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Opplæringsfilm PF. https://www.youtube.com/watch?v=XTUyXgXlYF4

DEBATT OM PF 

Raknes, S. Madsen bommer på kritikken. Tidsskrift for Norsk Psykologforening

Helmikstøl, Ø. Intervju med Ole Jacob Madsen. Psykologistilsynet. Tidsskrift for Norsk Psykologforening

Fodstad, C. D. og Bjørkøy, I. Når snarvei blir omvei. Debatten fortsetter i Barnehage.no

Raknes, S. (2018). Gjør farger blind? Svar på kronikk i Barnehage.no

Fodstad, C. D. og Bjørkøy, I. (2018). Skal vi fargelegge tanker nå? Kronikk i Barnehage.no

Nancy Bøhn Helsgesen (2017), hjemme-eksamen om Psykologisk førstehjelp; Høgskulen på Vestlandet, tverrfaglig videreutdanning i psykisk helsearbeid, PSBU 6104

Madsen, O. J. (2014). The Therapeutic Turn. How psychology altered Western culture. Routledge. 

Madsen, O. J. (2014). Det er innover vi må gå. Oslo: Universitetsforlaget.

Samnøy, S (2014). Populær vitskapleg rapport, Forprosjekt Psykologisk førstehjelp i skulen

Samnøy, S (2014). Psykologisk førstehjelp i skulen, her. Fagnettverk i psykisk helse. 

Holt, I. og Madsen, O. J. (2013). Behandling på boks – En kasusstudie av selvhjelpsverktøyet Psykologisk førstehjelp som normativ diskurs. Matrix, 30 (4), 285-303.

Holt, I K. (2012). Behandling på boks. En kasusstudie av selvhjelpsverktøyet Psykologisk førstehjelp som normativ diskurs. Hovedoppgave, Psykologi, UiO. http://urn.nb.no/URN:NBN:no-33704

Bokomtaler

Raknes, S. (2021). Book review on NISSEM Global Briefs: Educating for the Social, the Emotional and the Sustainable, edited by Andy Smart, Margaret Sinclair, Aaron Benavot, Jean Bernard, Colette Chabbott, S. Garnett Russell, and James Williams. Journal on Education in Emergencies 7, (2)

Raknes, S. (2020). Å sette sosial og emosjonell kompetanse på timeplanen. Forebygging.no

Raknes, S. (2020). NISSEM Global Briefs: Educating for the Social, the Emotional and the Sustainable. forebygging.no

Raknes, S. (2020). Alt skal brenne. forebygging.no

Raknes, S. (2010). Sprell levande om disseksjon og død. Espen Stueland | Gjennom Kjøttet Disseksjonen og kroppens kulturhistorie, Oktober. Psykologtidsskriftet.no

solraknes@gmail.com +47 416 17 343