English | عربي

SOLFRID RAKNES

Psykolog, forsker og fagutvikler

Psykologisk førstehjelp, Hjelpehånda, Grønne Tanker - Glade Barn og Magic Mitten kan brukes både hjemme, på skolen og i hjelpesystemene. Mange steder brukes materiellet både som et universelt program for forebygging av psykiske lidelser, og som et tiltak for barn som trenger ekstra støtte. Materiell tilgjengelig på ukrainsk, arabisk, engelsk, fransk og norsk. 

NYHETER

        

Kurs og veiledning: Mail meg

NYHETER

3. mai 2024: Uhuru Mama Collective på Tanzania Broadcast! 

Februar 2024: Magic Mitten for barn (8 - 12 år) er nå ferdig og kan lastes ned fritt på ukrainsk og engelsk. https://magicmitten.org/

Psykologisk førstehjelp, Hjelpehånda, Grønne tanker - glade barn og Magic Mitten er beskyttet ved Lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven). Opphavsretten gir skaperen av åndsverket enerett til å bestemme over produktet sitt.

solraknes@gmail.com +47 416 17 343