English | عربي

SOLFRID RAKNES

Psykolog, forsker og fagutvikler

    

Psykologisk førstehjelp kan brukes både hjemme, på skolen og i hjelpesystemene. I mange kommuner brukes metoden som en integrert del av folkehelsearbeidet for alle barna i kommunen. Psykologisk førstehjelp er et evidensbasert materiell basert på den kogntive modellen, oversatt til mange språk og kulturer, mellom annet arabisk.

NYHETER

   

Julebrev 2022: Bærekraft, teknologi og sår som trenger ord for å gro. 

Neste mulighet for åpne introduksjonskurs i Psykologisk førstehjelp: 24. og 31. januar 2023. 

Townsend, D., Raknes, S., & Hammoud, M. Psychosocial support for Syrian refugee youth: Comparing delivery modes of a digital mental health game. In S. Moeschberger & L. Miller-Graff (Eds), Psychological Research on Violence Against Children: Towards Building Cultures of Peace. New York, NY: Oxford University Press.

Se oversikt over forskning tilknyttet Psykologisk førstehjelp her

Psykologisk førstehjelp og Hjelpehånda er beskyttet ved Lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven). Opphavsretten gir skaperen av åndsverket enerett til å bestemme over produktet sitt.

solraknes@gmail.com +47 416 17 343