Solfrid Raknes

Grønne tanker – glade barn

”Barna tok dette veldig til seg.”

”Vi fikk utrolig mange gode tilbakemeldinger fra barna og foreldrene som merket at de brukte det hjemme.”

Grønne tanker – glade barn kan kjøpes i hvilken som helst bokhandel, lånes på biblioteket, eller kjøpes gjennom Gyldendal

Kontakt Gyldendals markedsavdeling ved større bestillinger: Beate.molander@gyldendal.no

Målgruppe

 Formål

Bruksområder

 Består av

Materiellet er laget i samarbeid med en faglig sterk referansegruppe bestående av Torkil Berge, Atle Dyregrov, Hilde Egge, Lene Sommerseth Hansen, Toril Havik, Åshild Tellefsen Håland, Leif Edward Ottesen Kennair , Ellen Kjøstvedt, Gunn Monsen, Heidi Olsen Nedkvitne, Kristin Oeding, Magne Raundalen, Arne Repål, Torill Elen Rønnekleiv, Britt Randi Hartnes Schjødt, Steinar Sunde og Eli-Karin Yndestad

 Illustrasjon: Åge Peterson 

solraknes@gmail.com +47 416 17 343