Solfrid Raknes

Undervisning 5. trinn

De fire skoletimene som har som hovedmål å fremme elevenes egenomsorg og sosial kompetanse, samt øke tanke- og følelsesbevissthet.

Undervisningsopplegget er utviklet for elever på 5. trinn. Det er basert på problemløsningssystemet Hjelpehånda. Jeg anbefaler at det gjennomføres i samarbeid mellom lærer og tilsatt i skolehelsetjeneste, PPT eller annen lavterskeltjeneste for barn og unge. Slik kan lærer som kjenner klassen bruke materiellet i relevante situasjoner også etter at de fire timene er ferdige, prinsippene kan farge klassespråket og fremme klassemiljø. Helsesøster, kommunepsykolog eller annen hjelper som har forebygging av psykiske helsevansker som sin primær-oppgave, vil kunne bidra med spesialkunnskap om og erfaring fra arbeid med kommunikasjon med barn om vanskelige følelser og situasjoner. Ordningen vil også gjøre det lettere for barn som trenger litt ekstra støtte å ta kontakt med helsesøster/skolepsykolog.

I Balestrand har 10. trinn gitt undervisning i Psykologisk førstehjelp til 7. trinn, på oppdrag fra kommunelegen! Det har vært et innovativt, vellykket prosjekt. Se film og oppsummering av prosjektet her

Namsos kommune bruker Psykologisk førstehjelp på alle trinn. Bli inspirert av planen deres og brosjyre som brukes i skole-hjem- samarbeidet! 

Materiell som trengs for gjennomføring:

1) Slides-pakker for bruk i klasseromundervisning inkl. lærerveiledning

2) Slides-pakke for bruk på foreldremøte

3) Digitalkurset ”Selvsnakk” for elever, for foreldre og lærere på mellomtrinnet. 

4) Diplom

5) Klassesett av Psykologisk førstehjelp, barn

6) Brukerevaluering

Evalueringsskjema til elev her

Evalueringsskjema til lærer her

solraknes@gmail.com +47 416 17 343