Solfrid Raknes

Hekle en skole

Syriske flyktningkvinner i Bekaa-dalen hekler tepper på bestilling. 50% av pengene som kommer inn gjennom hekleproduktene går til skoledrift, 45% går til heklerne og 5% går til materiell. 300 syriske flyktningbarn i Libanon fikk skolegang på grunn av dette prosjektet forrige skoleår! Lærerne på skolen fikk arbeidsplasser og lønn. For de 60 heklende kvinnene og deres familier er heklingen deres inntekstkilde og gir verdighet.

Strikkeoppskrifter på norsk, engelsk og arabisk

Du kan støtte prosjektet ved å ønske deg et heklet teppe som kommer flyvende til deg! 

Få mer informasjon om Hekleteppe her, og kontakt meg eller Dr. Bayan om du vil bestille. 

The payment process can be done as follows: 50 % of the cost should be paid when the order is confirmed between us and the customer. The second half of the cost in addition to the shipping cost should be paid before sending the items. The shipping company and shipping cost will be identified before sending the items and based on the country of the customer.

 

Følg prosjektet på Facebook:

https://www.facebook.com/CrochetCommunityCollective/

Filmer om prosjektet her

Syriske flyktningkvinner i Bekaa hekler figurer, og vi selger dem i Norge. Pengene går til å finansiere skoledrift på skolen Saad Nael, en skole for 300 barn. Følg Crochet Community Collective på Facebook

Tre sentrale samarbeidspartnere i Norge: 1) Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet, Bergen, 2) Solidaritetsnøster og 3) Heimstadkjær i Midsund

Intervju med to lærere før skolestart

Intervju med tre barn rett før skolestart på Saad Nael høsten 2019

Du kan kjøpe blekkspruter over nett, gjennom Solidaritetsnøster sin facebook-side. 

Blekkspruter for vern av liv under vann, #SDG14

1200 vanvittig vakre blekkspruter, heklet av flyktningkvinner som lever i leire i Bekaa i Libanon har kommet til Norge. Blekksprutene skal bidra til gode tiltak for vern av liv under vann, FNs bærekraftsmål nr 14. "NEI til atomubåter i Norske fjorder!" sier Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet, Bergen. Prosjektet ledes av Susanne Urban og er støttet av Utenriksdepartementet. Blekksprutene selges mellom annet på Coop Midsund, på Reindyrka i Bergen og på Norli i Bergen sentrum.

Blekksprutene selges for kr 100,- pr stk. Alle inntekter i prosjektet går uavkortet til kvinnene som har heklet dem, + skolegang og helsehjelp for syriske flyktningbarn i Libanon. 

Prosjektet foregår i samarbeid med Multiaid.programs, en FN-godkjent syrisk ledet skole- og helseorganisasjon Libanon, og Internasjonal kvinneliga for fred og frihet, Bergen. 

Heklede blekkspruter er bra for nyfødte!

Kongen og dronningen takker for blekksprut!

solraknes@gmail.com +47 416 17 343